Prøv avisen

De irakiske børn er blevet danske

Irakiske børn, der har boet i Danmark i flere år, får svært ved at klare sig, hvis de bliver sendt tilbage til Irak, mener skoleleder i Dansk Røde Kors. Her er det en irakisk pige på Asylcentret Sandholm. - Foto: Modelfoto:

Regeringen satser på snarest at tvangshjemsende afviste asylansøgere til Irak, men børnene får svært ved at klare sig i skolen, når de kommer hjem

De børn og unge, der efter al sandsynlighed snart bliver tvangshjemsendt til Irak, får svært ved at falde til i hjemlandet. De er meget danske og er blevet dårlige til at tale deres modersmål.

- Man kan sige, at de ikke er fuldgyldige irakere længere i og med, at de har været i Danmark så mange år. De vil have en gevaldig stor påvirkning fra Danmark, siger skoleleder i Dansk Røde Kors, Paul Karoff.

Flere har opholdt sig i Danmark mellem fem-otte år, og nogle har gået i dansk folkeskole.

- De færdes til daglig i en multietnisk verden, hvor det fælles sprog ofte er dansk. Det vil sige, at deres modersmål ikke er blevet udviklet, som hvis de havde opholdt sig i hjemlandet. De har været her så længe, at deres modersmål er blevet sat på standby, siger Paul Karoff.