Prøv avisen

De Radikale vil bremse hasteforslag om fremmedkrigeres pas

Regeringen vil hastebehandle forslag, der lader minister fratage fremmedkrigeres danske statsborgerskab.

Folketingsmedlem Jens Rohde (R) vil have bremset regeringens hastelovforslag om fratagelse af fremmedkrigeres danske statsborgerskab, såfremt de har to.

Derfor har han som medlem af Folketingets øverste ledelse sendt et brev til Folketingets formand, Henrik Dam Kristensen (S).

- Jeg er usikker på, hvorvidt forslaget strider imod grundlovens paragraf 3 om magtens tredeling og ønsker som følge heraf personligt at anmode om, at forslaget afvises, skriver Jens Rohde på Facebook, hvor han har delt brevet.

Han vil give Folketingets jurister tid til at undersøge, om forslaget strider mod Grundloven. Forslaget er endnu ikke blevet fremsat, da førstebehandlingen er skemalagt til onsdag.

Når et forslag har passeret formanden og er fremsat, må man ikke længere diskutere, om det er imod Grundloven, lyder begrundelsen fra Rohde.

- Da jeg som medlem af dette høje ting har forpligtet mig på overholdelse af Grundloven, og da regeringen kalkulerer med procesrisiko ved forslaget, anmoder jeg om hastemøde, skriver han videre.

Ifølge Udlændinge- og Integrationsministeriet har Justitsministeriets jurister vurderet, at lovforslaget ikke er i strid med Grundloven.

Regeringen anfører i lovforslagets bemærkninger, at det er vurderingen, at lovforslaget ikke er i strid med den europæiske menneskerettighedskonvention.

Regeringen anfører i bemærkningerne samtidig, at der kan være en vis procesrisiko, hvis det indbringes for den europæiske menneskerettighedsdomstol.

Lovforslaget skal hastebehandles med opbakning fra et klart flertal i Folketinget.

Det indebærer, at den til enhver tid siddende udlændinge- og integrationsminister skal kunne fratage fremmedkrigere deres danske statsborgerskab. Det plejer ellers at være en sag for domstolene.

I øjeblikket er Mattias Tesfaye (S) minister på området.

Flere partier har kritiseret det faktum med henvisning til, at det strider imod princippet om magtens tredeling. Den tilsiger, at magten bør opdeles i en udøvende, en dømmende og en lovgivende.

Tesfaye afviser kritikken.

- Jeg har som minister et forvaltningsansvar, og det betyder, at det er mig, der kommer i klemme, hvis der bliver truffet en forkert beslutning. Magt og ansvar skal følges ad, siger han mandag til TV2 News.

Tesfaye pointerer, at hvis loven vedtages, og personer får frataget deres danske statsborgerskab af ministeren, kan den beslutning efterfølgende blive bragt for en domstol. Dog skal det ske inden for fire uger.

/ritzau/