De Radikale vil kappe statens bånd til kirken

Ifølge Christian Friis Bach, der har udarbejdet partiets nye principprogram, er der ikke nogen modsætning mellem at ønske en sekulær stat og samtidig have en lov for folkekirken

Ifølge tidligere folketingsmedlem og minister Christian Friis Bach (RV), som er pennefører for Radikale Venstres nye principprogram, har der længe været flertal i partiet for at adskille kirke og stat. Billedet er taget under landsmødet i 2021.
Ifølge tidligere folketingsmedlem og minister Christian Friis Bach (RV), som er pennefører for Radikale Venstres nye principprogram, har der længe været flertal i partiet for at adskille kirke og stat. Billedet er taget under landsmødet i 2021. . Foto: Tim Kildeborg Jensen/Ritzau Scanpix.

På Radikale Venstres landsmøde søndag vedtog partiet et nyt principprogram, der i modsætning til programmet fra 1997 indeholder et afsnit om ”åndsfrihed og fornuft.”

Formuleringerne om partiets forhold til religion og folkekirken blev drøftet intenst på et ekstraordinært landsmøde i april, og det endte med nogle kompromisser, som er kommet med i det endelige program. Her står nu, at partiet ”ønsker en sekulær stat, uden bånd til kirken, hvor loven står over alle andre institutioner, hvor alle tros- og livssyn stilles lige, og hvor religion alene er et personligt anliggende”.

Det nævnes også, at tros- og livssynssamfund ikke kan unddrage sig offentlig kritik.

Tidligere folketingsmedlem og minister Christian Friis Bach har været "pennefører" for arbejdet med det nye program, og han siger, at der i mange år har været et flertal i partiet for at adskille kirke og stat.

Det er blandt andet kommet frem i flere resolutioner, man har vedtaget på landsmøder, men som dog ikke har fået folketingsgruppen til at gå videre med lov- eller beslutningsforslag. En total adskillelse vil formentlig kræve en grundlovsændring, da Grundloven slår fast, at "Den evangelisk-lutherske kirke er den danske folkekirke og som sådan understøttes af staten."

Det er dog også kommet med i principprogrammet, at partiet går ind for Grundlovens såkaldte løfteparagraf om, at folkekirkens forfatning skal ordnes ved lov. Det hedder ordret i programmet, at: ”Vi arbejder for, at Folkekirkens forhold ordnes ved lov og understøttes som en væsentlig del af vores kulturarv.”

Ifølge Christian Friis Bach er der ikke nogen modsætning mellem at ønske en sekulær stat og samtidig have en lov for folkekirken.

”Det er en gammel radikal mærkesag, og det ville give en mere klar adskillelse af stat og kirke. Det kan ses som et første skridt på vejen mod en sekulær stat, at kirken får sin egen forfatning. Nogen, herunder jeg selv, havde nok gerne set, at vi ikke havde formuleret os helt så klart om de her forhold, for det havde skabt mere ro omkring Radikale Venstre. Men der var stærke grupper i partiet, som ønskede de klare formuleringer om den sekulære stat,” siger Christian Friis Bach.

Han glæder sig dog over, at folkekirken fortsat er nævnt i programmet, og mange præster er også fortsat medlemmer, anfører han.