De sidste hilsener

Blandt de begravede i Mindelunden er nogle af de 112 danske frihedskæmpere, som blev henrettet af tyskerne under Anden Verdenskrig. Her er uddrag fra tre afskedsbreve

Feltmarskal Montgomery gør honnør for de døde ved statuen i Mindelunden.
Feltmarskal Montgomery gør honnør for de døde ved statuen i Mindelunden.

Christian Ulrik Hansen, skudt den 23. juni 1944

Feltmarskal Montgomery gør honnør for de døde ved statuen i Mindelunden.
Foto: Kristeligt Dagblads Forlag

23 år, teologistuderende

Venner.

Der er stor sandsynlighed for, at denne Hilsen bliver min sidste (...)

Når man som jeg er ung og elsker Livet, er det tungt at sige farvel til den Pige, man holder af, de Kære derhjemme og Vennerne. Det er tungt, men det er langt fra meningsløst. For at Folk skal kunne leve, maa nødvendigvis nogen kunne dø.

Derfor, hvis I en Dag skulde faa at vide, at man har skudt mig, saa lov mig ikke at blive bitre eller sørgende af den grund. Vi er alle endnu Soldater ved Fronten - vi har alle valgt at kæmpe her med Livet som Indsats, for det ved vi er Frihed, Sandhed og Ret. Vi kan som unge danske være stolte af, at vi har ret til at faa Lov at dø for vort Land og det, der er os dyrt og helligt her på Jorden.

Derfor skal mit personlige Ønske til jer være dette, at om I engang imellem mindes mig, at I da vil mindes mig i glade Stunder - naar I tømmer jert glade Bæger - naar I fortæller jeres lille Søn om Holger Danske - naar Aftenklokkerne ringer Solen i sin blodrøde Grav om Høsten (...)

Feltmarskal Montgomery gør honnør for de døde ved statuen i Mindelunden.
Foto: Kristeligt Dagblads Forlag

Emil Balslev, skudt den 23. juni 1944

30 år, landinspektør

Min egen, elskede Gudrun

Jeg har nu faaet at vide, at vi alle om 4 Timer skal skydes (...) Det er haardt at tænke på at maatte lade dig alene med tre Børn, og jeg beder dig tilgive mig, at jeg gennem min Handling har bragt dig i denne Situation.

Igennem mit Fængselsophold er jeg kommet til en fast Tro paa Gud og hans Visdom og Naade. Selv om vi i Dag ikke kan se Meningen og fatte det hele, beder jeg dig holde dig til Ordet: ”Alle Ting samvirker til gode for dem, som elsker Gud.” Dette Ord staar i Romerbrevet Kap. 8,28, og jeg beder om, at det maa blive sat på min Grav (...)

Feltmarskal Montgomery gør honnør for de døde ved statuen i Mindelunden.
Foto: Kristeligt Dagblads Forlag

Kim Malthe-Bruun, skudt den 6. april 1945

21 år, sømand

Kære Mor!

Jeg er sammen med Jørgen, Niels og Ludvig i Dag blevet stillet for en Krigsret. Vi blev dømt til Døden. Jeg ved, du er en stærk Kvinde, og at du vil tage dette, men hører du, det er ikke nok, at du tager det, du skal ogsaa forstaa det. Jeg er kun en lille Ting, og min Person vil meget snart være glemt, men den Idé, det Liv, den Inspiration, der fyldte mig, vil leve videre. Du vil træffe den overalt, i Træerne om Foraaret, i Mennesker, du møder på din Vej, i et kærligt lille Smil; du vil møde det, der maaske havde Værdi hos mig, du vil elske det, og du vil ikke glemme mig.

Jeg vil faa Lov til at vokse mig stor og moden, jeg vil leve hos jer, hvis Hjærter jeg engang fyldte, og I vil leve videre, for I ved, at jeg er forude, og ikke, som du maaske først vil mene, bagude (...)

Uddrag fra bogen "De sidste timer - afskedsbreve fra frihedskæmperne 1943-45", Kristeligt Dagblads Forlag og Frihedsmuseets Venners Forlag, 2012