Prøv avisen

De skriver prostitution og narkohandel på cvet

Gode forhandlingsegenskaber, kendskab til forskellige mennesker og snakken med kunderne er vigtige redskaber for at kunne begå sig i prostitutionsmiljøet. Disse egenskaber kan benyttes til at komme ind på arbejdsmarkedet. – Foto: .

En broget fortid giver tidligere kriminelle og prostituerede kvalifikationer på lige vilkår med anden erhvervserfaring, mener arbejdsgivere og job-agenter, der til daglig hjælper socialt udsatte med at skifte erhverv

Narkotikasmugling kræver sans for logistik og en veludviklet evne til at organisere handel. Og i prostitutionsmiljøet er gode forhandlingsegenskaber, kendskab til forskellige mennesker og snakken med kunderne vigtige redskaber for at kunne begå sig.

Både tidligere kriminelle og prostituerede har kvalifikationer med i bagagen, som de kan bruge til at komme ind på arbejdsmarkedet, mener Jakob Rønberg, der er frivillig job-agent for prostituerede i projektet New Lives, som blandt andet samarbejder med Servicestyrelsen og Center Mod Menneskehandel.

LÆS OGSÅ: Prostituerede i Dallas får valget: Fængsel eller nyt liv med Jesus?

Jeg har vejledt omkring 40 prostituerede i at skifte branche, og langt de fleste havde kompetencer til at finde et andet arbejde, de vidste det bare ikke selv. Kvinderne tænker ikke på, at man ofte udvikler kvalifikationer til at læse andre mennesker, small-talke og forhandle, hvis man har været en del af prostitutionsmiljøet. Det er kvalifikationer, som sagtens kan overføres til andre job for eksempel som salgschef, siger Jakob Rønberg, der har modtaget den humanitære People4People-pris for sit arbejde.

To tredjedele af de danske kvinder, han har rådgivet, er nu ude af prostitution og arbejder i andre erhverv. Jakob Rønberg forklarer, at der er langt fra første samtale, til den prostituerede finder nyt arbejde.

Alle de kvinder, jeg møder, har en drøm om at vende tilbage til noget mere trygt. Men det tager lang tid for dem at nå til en erkendelse af, at de også har kvalifikationer at byde ind med. Derfor holder vi talent-samtaler med dem, for det er deres selvopfattelse, der skal ændres, siger Jakob Rønberg.

Samme erfaring har Mette Roger Therkelsen, som er beskæftigelseskonsulent i EXIT, der hjælper tidligere kriminelle i job. Et projekt, som blandt andre Københavns Kommune og Arbejdsmarkedsstyrelsen støtter økonomisk.

Hvis man har formået at smugle et parti narko fra Afghanistan hele vejen til Danmark, har man evner til at organisere handel og skabe kontakter. De kvalifikationer er rigtig gode, hvis man for eksempel skal stå for logistikken i en transportvirksomhed. Det handler jo ikke om, hvor du har fået dit organisationstalent fra, men at du har det. Og kriminelle er et meget kreativt folkefærd med mange evner, som arbejdsgiverne skal have mod til at tage imod, siger Mette Roger Therkelsen.

Hun oplever ligesom Jakob Rønberg, at de brugere, som henvender sig for at få rådgivning, sjældent selv er bevidste om deres kvalifikationer.

Når jeg har samtaler med tidligere kriminelle, spørger jeg ind til, hvornår de virker bedst. Ofte har de mest lyst til bare at lægge livet i kriminalitet bag sig, men det er en del af deres historie, og derfor er det vigtigt at trække de erfaringer frem, de kan bruge nu. Jeg havde en fyr, der gerne ville være pædagog for belastede unge, og der er ingen tvivl om, at hans fortid gjorde ham mere egnet til det job end den pige, der gik direkte fra gymnasiet og ind på pædagogstudiet, siger Mette Roger Therkelsen.

Flere store danske virksomheder har også fået øjnene op for de kvalifikationer, som tidligere kriminelle besidder. Både Pressalit og Grundfos arbejder sammen med EXIT og har gode erfaringer med at ansætte mennesker med pletter på cvet.

Vi er rigtig glade for vores ansatte med kriminel baggrund. Generelt er de kriminelle meget mere dedikerede til deres arbejde end de fleste andre, fordi de er vant til at kæmpe hårdt for deres overlevelse, og fordi de har mere på spil. Det er deres chance for at komme tilbage til en normal tilværelse, siger Michael Bruun, udviklingschef i Pressalit og mentor for tidligere kriminelle i virksomheden.

Hos Dansk Arbejdsgiverforeninger ansættelseschef Flemming Dresen dog lodret uenig i, at tidligere kriminelle bør skrive kvalifikationer fra deres fortid på cvet.

Det afgørende for at få et job er ærlighed og kompetencer, men kompetencer erhvervet i det kriminelle miljø er ikke relevante på arbejdsmarkedet. Det kan aldrig blive positivt i en jobsituation at fremhæve ens kriminelle fortid, for det er ikke noget, som en arbejdsgiver på samfundets lyse side synes om, siger Flemming Dresen.

Det er også svært at give et entydigt svar på, om kvalifikationer opnået i de kriminelle miljøer kan bruges positivt.

Den tidligere gadeprostituerede Tiller Lorentzen mener på én gang, at hendes fortid har ødelagt hende og gavnet hende i hendes nuværende arbejde.

Efter 23 år med narkomisbrug og ni år i prostitution kom hun ud af det hårde miljø og tog en uddannelse som socialpædagog. I dag hjælper hun blandt andre kvinderne i Vester Fængsel, hvor hun bruger sin viden om prostitutionsmiljøet i sit arbejde.

Jeg ved, hvordan det er at sætte sig ind i en fremmed mands bil og køre ud i Sydhavnen. Hvordan det føles gang på gang at få overskredet sine grænser. Den viden kan jeg selvfølgelig bruge, når jeg snakker med kvinderne i fængslet. For jeg snakker ikke bare ud fra noget, jeg ikke har forstand på, men ud fra en genkendelse af de følelser, kvinden sidder med, og en intention om at bryde tabuet, siger Tiller Lorentzen.

Men ud over den viden og de erfaringer afviser Tiller Lorentzen, at livet på gaden giver positive kvalifikationer.

Mange af de kvinder, jeg møder, lider af posttraumatisk stress, berøringsangst og har svært ved at komme ud af døren. De har tabt moralen og overskredet deres egne grænser og skal først til at finde deres identitet igen. Det samme gjaldt for mig, siger Tiller Lorentzen.