Prøv avisen

Delesøskende er hele søskende

Selvom familien splittes i to, er sondringen mellem hel-, halv- og bonussøskende for mange børn ikke så vigtig. Foto: NIMA STOCK

Flere bliver skilt, og med skilsmisser kommer nye familiesammensætninger, men halv- og bonussøskende insisterer ofte på at være hele søskende

Artiklen er første gang udgivet 16. november 2017.

Politikerne Karen Ellemann og Jakob Ellemann-Jensen er halvsøskende, da de har forskellige mødre, men de insisterer selv på at fjerne ordet ”halv” foran søskende, når de taler om relationen mellem hele søskendeflokken på fire.

”Den terminologi med hele og halve har vores forældre aldrig brugt. Vi er søskende alle fire. Punktum. Det tror jeg er meget bevidst. Og vi har heller aldrig selv lavet den sondring. Når nogen har spurgt: ’Nåh, er det din halvsøster?’, har jeg svaret: ’Nej, det er min søster’,” siger Jakob Ellemann-Jensen.

Dermed ligner politikerparret mange andre halv- eller bonussøskende, siger Ida Wentzel Winther. Hun er kultursociolog og lektor på DPU (Aarhus Universitet). Fra 2011 til 2014 var hun leder på et projekt om søskende støttet af Egmont Fonden.

Her interviewede og fulgte forskerne over 100 børn rundt om i Danmark, der satte ord på at være søskende, og man opdagede, at der for mange af børnene ikke var nogen klar sondring mellem hel-, halv- og bonussøskende.

”Søskende er meget mere end blodsøskende og far, mor og børn. I dag ender halvdelen af alle ægteskaber i skilsmisse, og mange lever derfor i knopskydningsfamilier med hel-, halv- og bonussøskende. Søskende er meget mere end det biologiske, og når nogle insisterer på bare at være søskende i stedet for halv- eller kvartsøskende, er det en protest imod den for nogle noget snævre betegnelse. Det kan føles forkert at skulle forklare omverdenen, at man for eksempel er bonussøskende, fordi det for dem ses som en devaluering af deres søskendeskab,” forklarer hun.