Den farlige ungdom ligger i tyverne

Ny undersøgelse viser, at mens de 16-19-årige er begyndt at leve sundere og passe bedre på sig selv, topper den såkaldte risikoadfærd hos de 20-24-årige

Gymnasieelever har på landsplan skruet ned for bl.a. drikkeriet, mens unge i tyverne både drikker meget og generelt lever usundt.
Gymnasieelever har på landsplan skruet ned for bl.a. drikkeriet, mens unge i tyverne både drikker meget og generelt lever usundt. Foto: MARIO TAMA/ Denmark.

Selvom mange forældre med hjemmeboende teenagere oplever, at børnene har en temmelig usund livsstil og på mange måder bringer sig selv i risiko for at komme galt af sted, så viser forskning, at den rigtigt farlige ungdom kommer i alderen 20-24 år. Og mens det gennem oplysningsarbejde, opdragelse og opstrammede drikke- og rygeregler er lykkedes at give de 16-19-årige en lidt sundere livsstil i løbet af de seneste år, lever de unge i tyverne mindst lige så usundt og farligt som før.

Det fremgår af en undersøgelse af unges sundhedsvaner og risikoadfærd, som psykolog og seniorforsker ved CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling i Region Midtjylland Mathias Las-gaard har udarbejdet, og som offentliggøres i dag. Undersøgelsen er baseret på en spørgeskemaundersøgelse med cirka 3500 unge i 16-24 års alderen fra Region Midtjylland og indgår i regionens bidrag til den nationale sundhedsprofil.

LÆS OGSÅ: Alkoholoprør: Unge siger nej til druk

Undersøgelsen viser, at selvom der blandt teenagere er problemer med alkohol, selvom der er unge, ikke mindst på erhvervsuddannelserne, som er begyndt at eksperimentere med hash og hårde stoffer, så ser vi, at den egentlige risikoadfærd mere hører det begyndende voksenliv til, hvor de unge er flyttet hjemmefra og har en større frihed, men endnu ikke er kommet ind i et fast parforhold eller et job, siger Mathias Lasgaard.

Helt konkret viser under-søgelsen, at mens 34 pro-cent af de 16-19-årige i 2010 drak alkohol ugentligt, er andelen faldet markant til 25 procent.

Blandt 20-24 årige ligger andelen omtrent uændret på 31 procent. Tilsvarende er der et fald i fysisk inaktivitet og usund kost for teenagerne, men ikke for de 20-24-årige. Når det handler om rusdrikkeri af mindst fem genstande ved samme lejlighed (28 procent af de 20-24-årige), hashrygning inden for det sidste år (19 procent), sex med flere end 10 seksualpartnere (17 procent) og usikker sex uden prævention (23 procent), lever de unge i tyverne livet langt farligere end teenagerne.

At de helt unges risikoadfærd er let nedadgående, bekræftes af Karen Margrethe Dahl, sociolog og forsker ved SFI det nationale forskningscenter for velfærd.

Hun har skrevet ph.d.-afhandlingen Frihed, lighed og fællesskab i teenagefamilien og konstaterer, at forældre, mens de unge bor hjemme, spiller en væsentlig rolle for, om unge drikker, ryger eller prøver at ryge hash.

I de familier, hvor forældrene involverer sig, sætter grænser på den rigtige måde og formår at undgå konflikter, er teenagebørnenes udskejelser forholdsvis begrænsede, siger Karen Margrethe Dahl.

Camilla Hutters er lektor ved Center for Ungdomsforskning under Aalborg Universitet og har forsket i ungdomsuddannelserne. Hun hæfter sig ved, at det er erhvervsskolerne, der står for den fortsatte høje risikoadfærd blandt 16-19 årige, mens den stadigt stigende andel, som går i gymnasiet, lever sundere:

Vi har med en målrettet gymnasiegeneration at gøre, som både får at vide, at de skal præstere meget og har fået strammere regler. Så er det vel meget naturligt, at de skruer ned for drikkeriet eller udskyder det til senere i livet.