Prøv avisen

Den grove tone i udlændingedebatten stempler en hel befolkningsgruppe

Når nogle politikere konsekvent gør tørklæder til et problem, sender de et signal til en hel befolkningsgruppe om, at de ikke er ønskede, mener filminstruktøren Helle Hansen, der i en ny film sætter fokus på den politiske debat om indvandring. Foto: Mads Jensen.

Når højt profilerede politikere taler om indvandrernes middelalderlige tankegange, er det en negativ stempling af en hel gruppe, mener filminstruktør Helle Hansen. I aften præsenterer hun den nye film Ordet fanger om de seneste 25 års indvandrerdebat

Du er ikke medborger i mit land. Ordene falder uforsonligt fra Dansk Folkepartis tidligere medlem af Europa-Parlamentet Mogens Camre i en tv-duel med imam Fatih Alev. Forinden har Mogens Camre sammenlignet islam og nazisme. Dertil har den herboende imam svaret, at så er Dansk Folkeparti også eksponent for nazistisk propaganda.

LÆS OGSÅ: Naser Khader: Det er vigtigt ikke at lægge låg på debatten

Den hårde ordveksling indleder Helle Hansens debatfilm Ordet fanger om retorikken i de seneste 25 års indvandrer- og flygtningedebat. Helle Hansen, der er filmkonsulent ved Det Danske Filminstitut og tidligere har arbejdet som journalist i Danmarks Radio, har brugt flere år på at dykke ned i Danmarks Radios arkiver for at finde klip fra landsmøder og folketingsdebatter. I aften præsenteres Ordet fanger ved et debatmøde på Nørrebro i København, hvor kirke- og ligestillingsminister Manu Sareen (R), folketingsmedlem Johanne Schmidt-Nielsen fra Enhedslisten og medlem af Europa-Parlamentet for Dansk Folkeparti Morten Messerschmidt diskuterer filmen.

Ordet fanger viser, hvordan Mogens Glistrup i 1980erne betegnede muslimer som muhamedanere og dengang blev betragtet som særdeles rabiat. 25 år senere bruger politikere fra Venstre, De Konservative, Socialdemokraterne og SF ifølge Helle Hansen stadig oftere negative vendinger som middelalderlige skikke, muslimske mørkemænd og feudale stammemønstre, når de diskuterer indvandrere.

Mange grinede lidt, da Mogens Glistrup talte om muhamedanerne i 1970erne. Men da Dansk Folkeparti kom ind i Folketinget, fik nogle af de samme synspunkter politisk indflydelse, bare i mere poleret form. Når politikere konsekvent omtaler en bestemt befolkningsgruppe på en meget negativ måde, så synes jeg, det er et problem. Det viser en kedelig disrespekt for andre mennesker, og det kan forplante sig som en generel, negativ opfattelse af nydanskere og en stempling af en hel befolkningsgruppe, siger Helle Hansen.

I filmen henviser hun til den tysk-jødiske filolog og holocaustoverlever Victor Klemperers berømte sætning: Ord virker som små doser arsenik. De sluges umærkeligt, de synes ikke at have nogen virkning, men efter nogen tid viser giftens virkning sig alligevel.

Men er det, du kalder den barske tone i debatten, ikke blot udtryk for, at politikerne er begyndt at diskutere de reelle problemer?

Selvfølgelig skal man diskutere åbent. Men jeg mener godt, at politikerne kunne tale ordentligt og mere respektfuldt. Politikere er rollemodeller, og det er vigtigt, at de opfører sig anstændigt, siger Helle Hansen, der tidligere har vist filmen i Aarhus og Sønderborg og her mødte flere unge nydanskere, der nikkede genkendende til filmens budskaber.

I Sønderborg mødte jeg for eksempel en ung mand, der fortalte, at han skammede sig over at være indvandrer. Han ønskede ikke at gå med sine forældre på gaden.

Rikke Andreassen, der er lektor i kommunikation ved Roskilde Universitet og forsker i indvandrere og medier, mener, at Helle Hansens film rammer en vigtig pointe. Hvor den stærkt kritiske debat om indvandrere i 1980erne og frem til begyndelsen af 1990erne var koncentreret om Fremskridtspartiet og ikke spillede nogen væsentlig rolle i medierne, er synspunkterne gradvist rykket ind i centrum af politik siden 1990erne.

Fra det tidspunkt begyndte vi at se en kritisk debat om indvandrere bredt i næsten samtlige partier med undtagelse af Radikale Venstre, der hele tiden har gjort en dyd ud af at være internationalt favnende. Samtidig har der hos politikerne været en voksende erkendelse af problemerne omkring integration, siger Rikke Andreassen.

Direktør, ph.d. Sabine Kirchmeier-Andersen fra Dansk Sprognævn er enig i, at sprogbrugen om indvandrere er blevet mere kontant de seneste 25 år. Udviklingen er ifølge sprogforskeren en direkte konsekvens af, at holdningen til indvandring har ændret sig.

Når politikere bruger ord som middelalderlig i indvandrerdebatten, er det jo udtryk for, at deres tankesæt har ændret sig, men det skyldes ikke nødvendigvis, at sprogtonen i sig selv er blevet mere rå, siger Sabine Kirchmeier-Andersen.

Hun nævner samtidig flere eksempler på, at neutrale ord ændrer betydning i negativ retning, når de forbindes med indvandring. For eksempel modersmålsundervisning og tosproget, og det kan ifølge direktøren for Dansk Sprognævn være med til at give en mere negativ opfattelse af nydanskere.

Morten Messerschmidt fra Dansk Folkeparti vil ikke afvise, at der i de forløbne 25 års udlændingedebat er blevet sagt ting, som isoleret set kan virke meget hårde. Men han mener, at den kritiske debat om indvandring er vigtig for samfundet og betragter filmen Ordet fanger som et forsøg på at straffe politiske udsagn, som filminstruktøren ikke er enig i:

Spørgsmålet er, om en debat om indvandrerdebatten overhovedet er væsentlig. I denne sag fornemmer jeg et ønske om at straffe politiske udsagn. Det, mener jeg, er forkert, og jeg har aldrig hørt om noget empirisk grundlag, der påviser, at en indskrænket ytringsfrihed skulle hindre ekstremisme, siger Morten Messerschmidt.

Ordet fanger bliver også vist på DR 2 den 30. april klokken 22.00.

Et par citater fra Ordet Fanger:

Vi har lukket for meget skidt ind.

Formand for Dansk Folkeparti Pia Kjærsgaard.

En lærer skal ikke stå og undervise indhyldet i undertrykkelsens slør.

Formand for Dansk Folkeparti Pia Kjærsgaard.

Fremfor alt kommer mange indvandrere med bagagen fuld af bedrevidenhed og arrogance.

Formand for Dansk Folkeparti Pia Kjærsgaard.

Midt i vort land er der ved at udvikle sig et parallelsamfund, hvor minoriteter udfører deres middelalderlige skikke.

Tidligere justitsminister Brian Mikkelsen (K).