Prøv avisen

Den lille sex-forskel er stadig stor

"Naturen har givet os særlige muligheder for at styre os selv oppefra og ned. Vi kan vælge at lade være at give efter for enhver trang til sex med en ny kvinde, fordi det tjener et formål. For eksempel at bevare forholdet til hende, vi har og er glad for," fortæller Henrik Høegh-Olesen.

Et hovedelement i den seksuelle frigørelse har været at fritage kvinden for skam, men de to køns adfærd er fortsat meget forskellig. Ifølge evolutionspsykologer fordi naturen har kodet os sådan, men andre forskere peger på, at kulturelle faktorer også har stor betydning

For nogle år siden undersøgte psykologen Geoffrey Miller og to andre forskere fra University of New Mexico i USA i alt 5300 såkaldte lap dances, hvor kvinder på natklubber mod betaling danser erotisk på skødet af mænd. Forskerne undersøgte, om der var nogen sammenhæng mellem den enkelte kvindes indtjening, og hvor hun var i sin menstruationscyklus. Det viste sig, at når kvinderne havde ægløsning, tjente de i gennemsnit 335 dollars på fem timer. Resten af tiden tjente de mellem 185 og 260 dollars.

Ifølge Henrik Høegh-Olesen, professor i psykologi ved Aarhus Universitet, er dette et af mange eksempler fra den nyere forskning på, at når man ser på mænd, kvinder og sex, dukker naturens indkodning til reproduktion op de særeste steder.

”Der er næppe nogen natklubgæst, der udvælger en kvinde til lap dance, fordi han tænker: ’Hun skal være mor til mine børn’. Men selv i dårlig belysning, i beruset tilstand og uden at være klar over det vælger mænd kvinder ud fra, hvem der har ægløsning,” siger han.

Henrik Høegh-Olesen sammenfatter, at naturen har kodet mænd til at sprede deres gener mest muligt og derfor kaste sig over flest mulige fødedygtige repræsentanter for hunkønnet, der er modtagelige for befrugtning. Kvinder er kodet til yngelpleje og til at foretage et kræsent valg af den mand, som er bedst egnet hertil. Professoren underbygger dette med et forsøg, han selv har stået for, hvor en gruppe undervisningsassistenter standsede i alt 189 tilfældige danskere af modsat køn på gaden i landets fire største byer og efter en kort snak spurgte, om de ville have sex. 38 procent af mændene sagde ja tak mod kun to procent af kvinderne.

”Mænd er mere mere promiskuøse fra naturen. Men det særlige ved os mennesker i forhold til dyr er, at vi ikke kun er styret fra neden, men at naturen også har givet os særlige muligheder for at styre os selv oppefra og ned. Vi kan vælge at lade være at give efter for enhver trang til sex med en ny kvinde, fordi det tjener et formål. For eksempel at bevare forholdet til hende, vi har og er glad for,” siger Henrik Høegh-Olesen.

Men mens nogle forskere ser en tusindårig markant forskel i mænds og kvinders seksualitet, som p-pillen, den fri abort og andre frigørelsestiltag ikke har ændret på, når andre frem til andre og mere kulturbestemte konklusioner. For eksempel den amerikanske psykolog Terri Conley fra University of Michigan, som i et studie fra 2011 konkluderer, at mænd og kvinder er lige promiskuøse, hvis man tager højde for en række faktorer. Kvinders sandsynlighed for at opnå orgasme ved første samleje er 35 procent mindre end mændenes. Kvinder er også mere bange for at blive overfaldet, hvis de indlader sig med en mand, end omvendt. Tungest vejer dog risikoen for, at omverdenen skal se kvinden som en slut – en billig tøs. Conley konkluderer, at lysten til ”tilfældig sex” er lige så stor hos kvinder, når kvinden føler sig tilpas sikker på, at hun kan opnå nydelse og undgå social udskamning.

Flere nordiske undersøgelser tyder også på, at en vis ligestilling af kønnene er sat ind. Et studie af den finske psykolog Jan Antfolk fra 2016 viser, at selvom mænd i alle aldre har et særligt blik for kvinder i 20’erne, så ligner de to køn hinanden mere og mere, hvis man ikke ser på, hvem man tænker på at have sex med, men hvem man har sex med, nemlig især omtrent jævnaldrende.

Og en videnskabelig artikel fra 2008 af Nils Beckman, Göteborg Universitet, viser, at mennesker i 70-årsalderen er blevet mere seksuelt aktive og tilfredse, og at de to køns seksualiteter mere ens i den alder, når man sammenligner data fra henholdsvis 1971 og 2001.

Selvom den såkaldt lille forskel mellem kønnene er indkodet fra naturen, viser forskningen altså tegn på, at den bliver mindre i takt med, at kulturelle barrierer rykkes. Men der er også tegn på, at disse barrierer fortsat er med til at skabe betydelige forskelle. Som Bente Træen, professor i helsepsykologi ved Oslo Universitet i Norge, formulerer det:

”Man må ikke tro, at mænd og kvinder er lige, selvom vi gør det samme. En kvinde, som har mange partnere, vil måske dele det med en enkelt fortrolig og være bekymret for sit omdømme. Mænd, der har mange partnere, gør det med en selvfølgelighed og vil slet ikke kunne holde mund med det.”