Den politiske tvivl om omskæring trumfes af folkestemningen

Foreløbig bliver der ikke noget af at forbyde drengeomskæring herhjemme, men politikernes tøven og deres meget pragmatiske syn på omskæring baner vej for, at et forbud kommer senere

SF har som det eneste parti allerede bestemt sig for at ville stemme for et forbud mod omskæring, men generelt er partierne dybt splittede, og de to regeringspartier De Konservative og Liberal Alliance har på forhånd besluttet at fritstille deres folketingsmedlemmer.
SF har som det eneste parti allerede bestemt sig for at ville stemme for et forbud mod omskæring, men generelt er partierne dybt splittede, og de to regeringspartier De Konservative og Liberal Alliance har på forhånd besluttet at fritstille deres folketingsmedlemmer. . Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix.

Ikke færre end fem ministre var i går til lukket samråd i Folketinget for at udtale sig om konsekvenserne af et eventuelt forbud mod omskæring af drenge. Blandt ministrene var udenrigsminister Anders Samuelsen (LA) og forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen (V), som begge advarede om de internationale konsekvenser af et forbud.

”Danmark kommer til at stå helt alene,” sagde forsvarsministeren efter mødet, og han advarede om, at det ”kan eksplodere” på de sociale medier. Udenrigsministeren pegede på, at det kan gøre Danmark sårbar, fordi vi i en krisesituation ikke kan forvente støtte fra allierede som Israel og USA. I USA er drengeomskæring helt almindeligt.

Temaet er aktualiseret af, at et borgerforslag om at sætte en aldersgrænse på 18 år for omskæring af raske børn har fået omkring 40.000 underskrifter og dermed formentlig når op på de 50.000 underskrifter, der skal til for at få det til behandling i Folketinget.

SF har som det eneste parti allerede bestemt sig for at ville stemme for et forbud, men generelt er partierne dybt splittede, og de to regeringspartier De Konservative og Liberal Alliance har på forhånd besluttet at fritstille deres folketingsmedlemmer. Selvom Venstre endnu ikke formelt har taget stilling – det ventes at ske på tirsdag – er regeringen dog som helhed imod et forbud. Det samme er Socialdemokratiet og De Radikale, altså et flertal.

Dansk Folkepartis sundhedsordfører, Liselott Blixt, sagde efter samrådet i går ligeud, at hun vakler. Dansk Folkeparti har hidtil principielt været imod drengeomskæring, men har i praksis accepteret, at det skulle kunne finde sted.

Sundhedsordfører Flemming Møller Mortensen (S) har før samrådet forklaret, at Socialdemokratiet principielt også er imod omskæring, men at et forbud ikke er vejen frem. Bekymringen er, at mange blot vil få foretaget omskæringen i et andet land eller ”på køkkenbordet”, hvis der kommer et forbud.

Med andre ord er det i høj grad de pragmatiske argumenter, der holder Folketinget fra et forbud. Næsten fraværende er det principielle argument om, at omskæring særligt for jøder er en religiøs handling, der går flere tusinde år tilbage, og som derfor må forsvares i religionsfrihedens navn.

Problemet med pragmatiske argumenter er, at de som regel er langt mindre holdbare end de principielle. Argumentet om, at Danmark risikerer international ballade som under Muhammedkrisen, holder nok kun, indtil et andet land indfører aldersgrænsen, uden at det fører til vilde protester. Det kunne for eksempel være Island, hvor regeringen sysler med et forbud.

Særligt sårbare er politikerne, når de selv er tvivlrådige og splittede, og der samtidig tegner sig et massivt folkeligt flertal for et forbud, som tilfældet er i omskæringsdebatten. Så skal der ikke meget til, før forsvarsværkerne falder. Det har man set i utallige andre sager om etisk vanskelige spørgsmål, eksempelvis abort, registreret partnerskab og senere kirkelig vielse af homoseksuelle og til dels aktiv dødshjælp. Det sidste er endnu ikke blevet tilladt, men hegnspælene for den passive dødshjælp er blevet flyttet markant på grund af det folkelige pres.

Så fremtiden for et omskæringsforbud i Danmark kunne se således ud:

Om kort tid holder Folketinget en forespørgselsdebat, og det ender med en såkaldt vedtagelse (en udtalelse), der ikke ændrer noget på retsstillingen.

Til efteråret behandler man, muligvis sammen med borgerforslaget, et beslutningsforslag fra SF om at forbyde omskæring for alle under 18 år. Det bliver ikke vedtaget, men kan blive fulgt op af en politisk aftale om at stramme reglerne, så omskæring kun må foretages af en autoriseret læge eller på et hospital. Det er et udtalt ønske fra Dansk Folkeparti.

Derefter vil emnet få mindre offentlig opmærksomhed i en periode – indtil et eller flere andre lande i verden indfører et forbud, uden at det fører til afbrænding af de pågældende landes flag og ambassader.

Hvorefter temaet vender tilbage til Christiansborg.