Der bliver flere ældre. Men sundhedsvæsenet er ikke klar til at tage sig af dem

Et flertal af lægerne i ny undersøgelse mener ikke, at sundhedsvæsenet er indrettet til at håndtere et stigende antal ældre patienter. Samme melding lyder fra forsker og politikere

”Folk lever længere, og flere lever længere med alvorlige sygdomme. Det betyder, at vi får flere multisyge ældre. Men de møder et hospitalssystem, som de seneste år er blevet indrettet stadig mere specialiseret, hvilket ikke matcher patienternes behov, som ofte går på tværs af specialerne,” siger Eckart Pressel, Ledende overlæge på geriatrisk og palliativ afdeling på Bispebjerg Hospital i København.
”Folk lever længere, og flere lever længere med alvorlige sygdomme. Det betyder, at vi får flere multisyge ældre. Men de møder et hospitalssystem, som de seneste år er blevet indrettet stadig mere specialiseret, hvilket ikke matcher patienternes behov, som ofte går på tværs af specialerne,” siger Eckart Pressel, Ledende overlæge på geriatrisk og palliativ afdeling på Bispebjerg Hospital i København. Foto: Asger Ladefoged/Ritzau Scanpix.

Demografien taler sit tydelige sprog. Der bliver flere ældre. De næste 25 år vil antallet af ældre over 80 år fordobles fra omkring 287.000 i dag til 570.000 i 2046 ifølge Danmarks Statistiks befolkningsfremskrivning.

Det er en udfordring, som sundhedsvæsenet ikke er gearet til, mener et flertal af læger, som Kristeligt Dagblad har spurgt i ny undersøgelse om lægers holdninger til en række etiske spørgsmål. Her svarer 53 procent, at sundhedsvæsenet i ”ringe” eller ”meget ringe” grad er gearet til at håndtere det stigende antal ældre.

Ledende overlæge på geriatrisk og palliativ afdeling på Bispebjerg Hospital i København, Eckart Pressel, har deltaget i undersøgelsen:

”Folk lever længere, og flere lever længere med alvorlige sygdomme. Det betyder, at vi får flere multisyge ældre. Men de møder et hospitalssystem, som de seneste år er blevet indrettet stadig mere specialiseret, hvilket ikke matcher patienternes behov, som ofte går på tværs af specialerne,” siger han.

De multisyge ældre – personer med mere end én kronisk sygdom – bliver behandlet hos de praktiserende læger, hospitalsvæsenet og de kommunale sundhedstilbud. Men overgangen mellem de forskellige sektorer volder problemer, siger han.

”Overleveringen af patienten er ofte ikke god nok, så vi har hver især forventninger til den anden sektor, der ikke bliver mødt. Vi har allerede gjort meget for at lette den sektorovergang, men det er endnu ikke løst,” siger han.

Overførslen af patienter fra hospital til kommune er et gammelkendt problem. I dagens avis fortæller 45-årige Hans-Christian eksempelvis om sin 78-årige tante, der efter to ugers indlæggelse blev udskrevet til ingen opfølgning eller hjælp i hjemmet, selvom hun ifølge nevøen ikke kunne klare sig selv efter indlæggelsen.

Der er grænser for, hvor længe man kan blive ved med at spare på ældreplejen. 

Jes Søgaard

Professor i sundhedsøkonomi

Professor i sundhedsøkonomi på Syddansk Universitet Jes Søgaard mener også, at der skal sættes ind for at håndtere det, han kalder det ”demografiske træk”.

”Vi skal blandt andet have fundet ud af, hvordan opgaverne skal fordeles mellem regionernes hospitaler og kommunerne. Man har lukket sygehuse, skåret i antallet af sengepladser og sengedage og flyttet mange pleje- og behandlingsopgaver fra hospitalerne ud i kommunerne,” siger han.

Fra sommeren 2022 oprettes såkaldte sundhedsklynger omkring landets 21 akutsygehuse, som er samarbejder på tværs af sektorerne. Klyngerne er ifølge Jes Søgaard et skridt på vejen, men ikke tilstrækkeligt finansieret. Lige nu er der afsat 80 millioner kroner til etableringen af klyngerne.

”Kommunerne er ved at være et sted, hvor de ikke længere kan håndtere det uden ressourcetilførsel. Der er for eksempel grænser for, hvor længe man kan blive ved med at spare på ældreplejen,” siger han.

Stephanie Lose (V), der er regionsrådsformand i Syddanmark og formand for Danske Regioner, som landets offentlige hospitaler sorterer under, er enig i, at sundhedsklyngerne kan være med til at afhjælpe udfordringen med et stigende antal ældre.

Også hun peger dog på problemer med finansieringen.

”Men det handler ikke blot om penge. Det handler også om at blive bedre til at flette systemerne sammen, så man får sikret nogle mere sammenhængende patientforløb,” siger Stephanie Lose.

Også på Christiansborg peger De Konservatives sundhedsordfører Per Larsen på, at partiet op mod forhandlingerne om den kommende sundhedsreform vil slå på, at de forskellige dele af behandlings- og plejesystemet skal knyttes tættere sammen.

”Vi ved, hvor presset sundhedsvæsenet er, blandt andet fordi der bliver flere ældre. Vi ønsker at indføre fremskudt visitation alle steder, så en medarbejder fra kommunen koordinerer med sygehuset, mens patienten stadig er indlagt,” siger han.

Enhedslistens sundhedsordfører, Peder Hvelplund, er inde på noget af det samme:

”Det kan være enormt svært for patienterne at navigere i et særdeles komplekst sundhedsvæsen. Vi er nok nødt til at erkende, at vi har brug for en form for patientvejledere, som kan være med til at guide patienterne og sikre kommunikationen, både mellem forskellige afdelinger på hospitalet og mellem hospital og kommune,” siger han.