Prøv avisen

Der er blevet længere mellem pædagoger i institutioner

Det er kun lidt over halvdelen af pædagogerne i danske vuggestuer og børnehaver, som har en uddannelse. Samlet set er andelen af uddannet personale i institutionerne tilmed faldet. Arkivfoto. Foto: Maria Tuxen Hedegaard

Trods skærpede krav er andelen af uddannede pædagoger i dag lavere end for 10 år siden. Pædagogformand ønsker, at børnene møder mere end søde og rare voksne

Siden de første læreplaner for daginstitutioner kom i 2004, har det været et krav, at pædagoger ikke bare passer børn, men arbejder systematisk med børnenes udvikling. Men selvom forventningerne således er øget og skærpes igen til efteråret, er det kun lidt over halvdelen af pædagogerne i danske vuggestuer og børnehaver, som har en uddannelse. Samlet set er andelen af uddannet personale i institutionerne tilmed faldet.

Det fremgår af tal fra Danmarks Statistik, som pædagogernes fagforening, BUPL, nu lægger frem som argument for, at børne-, undervisnings- og ligestillingsminister Ellen Trane Nørby (V) bør indskrive en målsætning om en højere andel af uddannede pædagoger i de nye læreplaner, som skal være klar til november.

”Det er paradoksalt, at samtidig med at arbejdsopgaverne bliver stadigt mere komplekse, er der stadigt færre uddannede pædagoger til at løse dem,” mener Elisa Bergmann, formand for BUPL.

”Vi skal indfri forventningerne om at begynde børns læreproces længe inden seksårsalderen, om at inkludere børn fra særligt udsatte familier, sikre at alle får et godt varieret sprog, og i det hele taget sikre trivsel og læring. Men hvis det skal lykkes, er det ikke nok for børnene, at pædagogen er kommet lige ind fra gaden,” tilføjer hun,

Mens 59 procent af de ansatte i børnehaver har en pædagoguddannelse fra en professionshøjskole, er andelen i vuggestuer kun 55 procent. Blandt de resterende findes der ansatte, som har den kortere uddannelse PAU (pædagogisk assistent), men langt hovedparten er blevet ansat i institutionen helt uden teoretisk faglig ballast.

Elisa Bergmann undrer sig over, at dette gælder særligt mange vuggestueansatte i lyset af, at forskere igen og igen har betonet, hvor afgørende det er, at der arbejdes med børnenes udvikling lige fra nulårsalderen.

”Nogle vil måske sige, at enhver kan skifte ble på et vuggestuebarn. Men når kravet er, at der ikke bare skal skiftes ble, men samtidig skal skabes en relation og en samtale, som kan sikre barnets udvikling, er det ikke nok, at børnene bare møder en sød og rar voksen,” siger hun.

BUPL peger på, at den omfattende reform af folkeskolen for to år siden var ledsaget af en målsætning om, at alle fagtimer i 2020 skal varetages af lærere med såkaldt linjefagskompetence. På den baggrund mener fagforeningen, at det vil være passende med en tilsvarende målsætning i læreplanerne om en øget andel af uddannede pædagoger.

Ifølge Bente Jensen, som er professor ved DPU Aarhus Universitet og forsker i, hvordan daginstitutioner bryder den sociale arv, er uddannet personale sammen med kompetent og målrettet ledelse de afgørende faktorer for, at alle børn kan blive skoleparate:

”Vi har set, at når kommuner understøtter en samlet læringsproces blandt pædagogisk personale og ledere på alle niveauer, kommer vi langt med indsatsen over for socialt udsatte børn.”

Ifølge formanden for Kommunernes Landsforenings børne- og kulturudvalg, Anna Mee Allerslev (R), der er beskæftigelses- og integrationsborgmester i København, er der ingen tvivl om, at faglig kvalitet er ”afgørende for, at vi får velfungerende børn, der trives og udvikler sig”, som hun skriver i en mail til Kristeligt Dagblad.

Hun henviser til, at tal fra Kommunernes og Regionernes Løndatakontor viser, at at andelen af uddannet personale har været stigende siden 2009. Andelen er dog stadig lavere, end den var i 2004.

”I KL og i kommunerne har vi stor fokus på, hvordan vi højner og udvikler kvaliteten i landets dagtilbud. Men kvalitet afhænger af mange forhold. Andelen af uddannet personale er naturligvis et parameter, men der er andre, der også betyder meget. Det er blandt andet god ledelse, et godt læringsmiljø, det at arbejde bevidst med børnenes sprog samt et stærkt og forpligtende forældresamarbejde,” siger hun.