Prøv avisen

Der skal være grænser for EU

Grænserne skal tegnes skarpere op i EU, mener Morten Messerschmidt. - Foto: .

Drop vrangforestillingen om et værdifællesskab i EU, lyder det fra Morten Messerschmidt (DF)

"Giv os Danmark tilbage", siger Morten Messerschmidt på valgplakaterne. Men hvem har da taget landet, må man spørge Dansk Folkepartis 28-årige spidskandidat til Europa-Parlamentet?

- EU har taget danskernes indflydelse. Der må være en grænse for, hvad EU skal blande sig i, siger Morten Messerschmidt.

Selvbestemmelsen skrider i hans øjne på udlændinge-, arbejdsmarkeds- og retspolitikken. Danmarks fire EU-forbehold (retlige og indre anliggender, forsvar, euro samt unionsborgerskab) skal for alt i verden også opretholdes.

Ifølge Messerschmidt har EU berettigelse som et økonomisk samarbejde med et indre marked. EU's værdimæssige og kulturelle homogenitet anfægter han mildest talt: Uenighederne blev udstillet under Muhammed-krisen med svag opbakning til Danmark og senest i forbindelse med FN's racismekonference, den såkaldte Durban 2, hvor Danmark og andre EU-lande ifølge Morten Messerschmidt lavede knæfald for Irans præsident Ahmadinejad og andre "galninge".

Visse fællesnævnere ser han dog: En demokratisk kultur, der er vokset nede fra og op. En offentlig debat, der bygger på fornuftsargumenter frem for religiøse dogmer. Og en kristen kultur, der er selve fundamentet.

- Man kan lige så lidt trække kristendommen ud af EU, som man kan trække sjælen ud af kroppen. Selve udgangspunktet for vores civilisation og hverdag - hvor man har et samfund med fuldstændig adskilte politiske og religiøse rum - er forudsætningen for, at vi er blandt klodens bedst udviklede nationer, siger Morten Messerschmidt.

Samarbejdet lider dog af vokseværk med Rumænien, Bulgarien og andre lande med korruption og elendige sociale forhold. Der skal efter hans vurdering ikke optages flere lande foreløbig - slet ikke Tyrkiet, der er et varmt spørgsmål i valgkampen.

- Tyrkiets historie er en kamp mellem de sekulære og islamisterne. Hvordan optager man et land, der befinder sig i en sådan kamp? Tre gange har hæren været nødt til at kuppe for at smide islamister ud af regeringen og sikre demokratiet. Det er en uskik i et demokrati, men en nødvendighed i Tyrkiet, siger Morten Messerschmidt.

Det nytter heller ikke at åbne sluserne for indvandrere for at løse den tredje verdens sociale problemer, mener Morten Messerschmidt. I stedet skal EU's landbrugsstøtte afskaffes for at øge udviklingslandenes eksportmuligheder. Udviklingsbistanden skal omlægges, så Vesten kompenserer for de tårnhøje toldbarrierer, der blokerer for samhandlen i Afrika.

Samtidig skal grænserne tegnes skarpere op i EU, mener Morten Messerschmidt. Landene skal bestemme deres egen indvandringspolitik. Grænsekontrollen mellem EU-landene skal genindføres for at begrænse kriminaliteten. En samlet EU-udenrigspolitik har han heller ikke tiltro til og sætter i stedet sine penge på Nato og USA.

I det hele taget har Morten Messerschmidt så mange forbehold, at spørgsmålet er, om Danmark overhovedet skal være med i EU?

- Det grundlæggende samarbejde omkring det indre marked er fornuftigt. Mange af de kritiske ting, som jeg kommer med, betragter jeg som konstruktive. Det skal være et frit samarbejde, hvor man accepterer, at landene kan være uenige.

Udland side 5 og 12

beck@kristeligt-dagblad.dk