Prøv avisen

Ægteskabskultur: Før søgte vi ansvarlige partnere, nu prioriterer vi gensidig tiltrækning

I løbet af de 70 år er der sket meget i forholdet mellem kønnene og i synet på ægteskabet, og det har blandt andet betydet, at ”gensidig tiltrækning” nu har førsteprioritet hos begge køn. Det udtrykker et skifte fra ægteskabet som en ofte meget praktisk foranstaltning til noget, der er overladt følelserne.

Forskellene på, hvad vi søgte i et ægteskab i 1939, og hvad vi går efter i dag, fortæller historien om øget jævnbyrdighed mellem kønnene, men også om tab af udholdenhed, fordi vi i stigende grad er i vores følelsers vold, når det handler om kærlighed

Hvad er de vigtigste egenskaber hos den, du gerne ville gifte dig med?

I 1939 blev amerikanske mænd og kvinder bedt om at besvare spørgsmålet ud fra 18 punkter, de skulle prioritere. Og de var meget enige: En ansvarlig karakter, følelsesmæssig modenhed og venlighed var vigtigst.

70 år senere blev spørgsmålene stillet igen, og svarene blev sidste år offentliggjort i Journal of Family Issues (Tidsskriftet for Familieanliggender). De kan bruges som en art samfundsdiagnose, også i forhold til danske forhold, mener Anne Marie Pahuus, prodekan på Aarhus Universitet, filosof og forfatter til bogen ”Kærlighed”, som er en del af bogserien ”Tænkepauser”.

For i løbet af de 70 år er der sket meget i forholdet mellem kønnene og i synet på ægteskabet, og det har blandt andet betydet, at ”gensidig tiltrækning” nu har førsteprioritet hos begge køn. Det udtrykker et skifte fra ægteskabet som en ofte meget praktisk foranstaltning til noget, der er overladt følelserne.

”Det er påfaldende, hvordan kærlighed er blevet det eneste reservoir, hvor vi har skæbnetanken i behold. På alle andre områder handler det om at sætte rationelle mål og fuldføre dem, men når vi søger en partner, føler vi, at det er naturens kræfter, der sætter ind. Måske netop på grund af denne meget romantiske tilgang til ægteskabet går det så ofte galt,” siger Anne Marie Pahuus.

En anden bemærkelsesværdig udvikling er, at uddannelse og intelligens prioriteres markant højere. I 1939 var det blot 11. vigtigst for kvinderne, hvor det i dag ligger som nummer fire. Hos mændene er punktet gået fra nummer ni til nummer fem, og det skyldes den jævnbyrdighed, der er opstået mellem kønnene.

De er i dag nogenlunde lige veluddannede, og derfor er det blevet vigtigere, at den ene ikke trækker den anden ned gennem de sociale lag. Dertil kommer den nye bevidsthed om, at uddannelse er helt afgørende for både sundhed og økonomi, siger Anne Marie Pahuus.

En tredje markant ændring over tid er, at kvinders ønske om en mand, der gerne vil have et hjem med børn, er faldet, mens det forholder sig omvendt hos mændene. Også det er der en forklaring på, nemlig at kvinderne er blevet mindre afhængige af en mand i forhold til at skabe sig en familie, hvorimod manden må kæmpe mere for at få en kvinde til at videreføre sin slægt.

”I 1939 gik begge parter ind i et ægteskab vel vidende, at det ville blive præget af stor asymmetri,” forklarer Anne Marie Pahuus:

”Manden var overhovedet, der skaffede pengene, mens kvinden sørgede for hjemmet. I dag er ægteskabet et forsøg på at udligne de forskelle. Vi har brug for den anden til at indfri de drømme, vi har til livet.”

Så er denne udvikling god eller dårlig for ægteskabet? De stigende skilsmissetal kunne tale for det sidste, men helt så enkelt kan man ikke gøre det op, mener prodekanen. Ægteskabet og kærligheden er blevet langt friere stillet i de 70 år, der er gået, og den øgede jævnbyrdighed, som skilsmisserne også udtrykker, må ses som positiv.

Desuden er det fortsat sådan, at nærhed er den bærende værdi, vi søger i et ægteskab, påpeger hun. Men det er samtidig klart, at vores mere romantiske syn på kærlighed kan trække os væk fra udholdenheden og tålmodigheden i de perioder, hvor følelserne føles tømt.

”Jeg tror, det afgørende i dag for vores syn på, hvem vi vil dele livet sammen med, er, at vi skal kunne finde hinanden i et fællesskab, hvor vi ikke står i vejen for hinanden. Vi skal tværtimod kunne hjælpe hinanden med at få det ud af livet, vi ønsker os. Det hjælper fysisk tiltrækning og høj uddannelse med, så at de karaktertræk nu ligger højere, behøver ikke være udtryk for en øget overfladiskhed. Det viser snarere, hvad der faktisk holder os sammen,” siger hun.