Derfor fastholdt politikerne kravet om kristen kultur til DR

Både De Radikale, Socialdemokraterne, SF og Enhedslisten ville fjerne kravet om, at DR skal formidle den kristne kulturarv. Alligevel er medieforliget endt med, at DR fortsat har pligt til at sende programmer om kristendommen

DR er ikke længere eksplicit forpligtet på at sende Morgenandagten fra Vor Frue Kirke i København.
DR er ikke længere eksplicit forpligtet på at sende Morgenandagten fra Vor Frue Kirke i København. Foto: Leif Tuxen.

Det lykkedes ikke for regeringspartierne at få udvisket formuleringen i DRs public service-krav om, at DR er forpligtet til at formidle den kristne kulturarv.

Det stod klart, da den nye medieaftale blev præsenteret i tirsdags. Under forhandlingerne havde De Radikale ellers meddelt, at nu var regeringen ved at få slettet kristendomskravet til DR.

LÆS OGSÅ: DR er fortsat forpligtet på den kristne kulturarv

Det politiske krav til DR om at sende programmer om kristendommen stammer fra den tidligere regering. I 2011 fik den sammen med Dansk Folkeparti og Liberal Alliance indføjet følgende formulering i DRs public service-krav:

DR skal lægge særlig vægt på sin rolle som initiativtager til og formidler af dansk kunst og kultur og den danske kulturarv, herunder den kristne kulturarv.

Selvom DR altid har sendt programmer om kristendom, var det første gang, at kristendommen blev et politisk formuleret krav til den statslige medieinstitution. I kravet blev det uddybet, at DR blandt andet var forpligtet til at sende den daglige Morgenandagt fra Vor Frue Kirke i København.

Dengang vakte det stor utilfredshed hos oppositionen, hvor både S og SF bedyrede, at de ville bryde DRs public service-kontrakt, når de kom til magten, og formulere en ny, hvor den kristne kulturarv ikke var nævnt.

LÆS OGSÅ:
S-SF vil slette kristen kulturarv fra DR's forpligtelser

Nu er den daværende opposition blev regering, og den nye medieaftale, der blandt andet fastsætter de politiske krav til DR, er forhandlet i hus. Og DR er stadig forpligtet til at formidle den kristne kulturarv.

Men hvorfor er det endt med, at sætningen bliver stående, når nu regeringspartierne er klart imod? Ifølge De Radikales medieordfører, Zenia Stampe, handler det om kompromis.

Vi har ladet formuleringen stå af hensyn til det brede forlig, som har været det afgørende for os. Vi synes, at kravet om den kristne kulturarv var en unødvendig tilføjelse, som vi gerne ville have fjernet. Ellers er der jo så mange ting i vores kulturarv, vi burde nævne. Men der var partier, for hvem det lå meget på sinde at bevare formuleringen. Og så vigtig en sag var det ikke for os, siger hun.

LÆS OGSÅ:Radikale: Regeringen vil fjerne kristen kulturarv fra DR's forpligtelser

Det er især De Konservative og Dansk Folkeparti, der har været fortalere for, at formidlingen af den kristne kulturarv skal forblive et politisk krav til DR.

Dansk Folkepartis medieordfører, Morten Marinus, kalder det ligefrem en mærkesag for partiet.

Det har været på top tre over, hvad vi har kæmpet for om DR. Kulturministeren har vidst, at hvis han ville lave en aftale med os, var det her en af de ting, der skulle til, for at vi kunne nikke ja, siger Morten Marinus.

LÆS OGSÅ:Winkel Holm: Forræderi at fjerne DR's forpligtelse på kristendom

Et af de kompromisser, Dansk Folkeparti og De Konservative til gengæld er gået med på, er, at det konkrete krav til DR om at sende Morgenandagten fra Vor Frue Kirke er fjernet. Ifølge Morten Marinus betyder det dog ikke, at DR holder op med at sende Morgenandagten.

Vi vil holde øje med DR. Kulturministeren har lovet os, at når DR hvert år redegør for, hvordan de har opfyldt public service-kravene, skal DR fremover også redegøre for, hvad de har gjort for at formidle den kristne kulturarv. Og hvis dækningen ikke lever op til vores forventninger, er vi klar til at kræve at få formuleringen om Morgenandagten ind igen, siger han.

Heller ikke Zenia Stampe mener, at formuleringen har en praktisk betydning:

Vi har fået at vide af DR, at tilføjelsen om den kristne kulturarv og Morgenandagten aldrig har gjort en konkret forskel. DR vil sende Morgenandagten under alle omstændigheder. I bund og grund handler det om symbolpolitik. Det går vi nu også meget op i, men det er også her, vi kan gå på kompromis, når det handler om at få et bredt forlig hjem.

LÆS OGSÅ:DR: Krav om kristen kulturarv har aldrig betydet det store

Alligevel trækker det ifølge Zenia Stampe i den positive retning, at tilføjelsen om kravet til at sende Morgenandagten er fjernet.

Først og fremmest gør det, at DR bliver mindre politisk detailstyret. Og det har været vigtigt for os. Samtidig har vi også fået reduceret henvisningen til kristendommen en smule, siger hun og tilføjer, at det til gengæld er gjort til et krav, at DR påtager sig et ansvar over for integrationen.

Deri ligger jo også, at vi har en forventning om, at DR dækker andre kulturer og religioner end kristendom, siger hun.

Leder side 12