Prøv avisen

Imamer: Derfor må man ikke tegne Mohammed

Det er den muslimske tradition, som forbyder billeder af alt levende. Det er ikke Koranen

12 karikaturtegninger af profeten Mohammed har oprørt danske muslimer. Tegningerne blev bragt i Jyllands-Posten den 30. september, efter at forfatteren Kåre Bluitgen ikke kunne finde en tegner, der med navns nævnelse ville illustrere en ny børnebog om profeten.

Men hvorfor er det så forfærdeligt for muslimer at se deres profet tegnet i en avis eller en bog, når han hverken gør krav på at være Gud eller Guds søn?

Det har Kristeligt Dagblad spurgt to kendere af islam om, nemlig imam Abdul Wahid Petersen, København, og Akmed Akkari, prædikant i muslimske menigheder i Århus og tillige paneldeltager på Kristeligt Dagblads hjemmeside om religion, www.religion.dk.

Begge peger på, at helt principielt har islam et forbud mod at vise billeder af mennesker og dyr, det vil sige ethvert levende væsen med en sjæl.

Det følger ikke direkte af Koranen, men af traditionsskrifterne Hadith, som beskriver profetens sædvane, Sunna.

Der findes en beretning om, at hans hustru, Aisya, havde købt et tæppe med et billede af nogle tigre, og det ville han ikke bruge, så hustruen måtte sy tæppet om til et par puder, så billedet blev skjult.

I praksis er forbuddet i dag nærmest umuligt at efterleve for muslimer. De fleste har fjernsyn og læser aviser med billeder af dyr og mennesker, og man skal for eksempel selv aflevere sit portræt, hvis man vil have et kørekort. Der bliver også optaget film i muslimske lande, hvor levende væsener optræder, men lige når det handler om profeten, er de fleste muslimer enige om, at man ikke må forsøge at tegne eller portrættere ham.

"Intet menneske kan forestille sig, hvordan han har set ud, og derfor tegner man ham ikke. Hvis man optager en film om profeten, vil man ikke vise hans ansigt. Ingen skuespiller kan efterligne ham, man kan ikke lege, at man er profeten," siger Akmed Akkari.

Et andet argument er, at der gennem historien har været bred enighed blandt muslimske eksperter om, at man ikke må forsøge at gengive profetens udseende, påpeger han.

"Det er ikke, fordi vi tilbeder Mohammed, som det har været hævdet, men det er for at vise ham en særlig respekt. Han har en særlig status for os," siger han.

De 12 tegninger, som Jyllands-Posten har bragt, er meget forskellige, og nogle af dem er mere vendt mod Jyllands-Posten end mod Muhammed. For eksempel viser et af dem Kåre Bluitgen med turban, hvori der falder en appelsin med påskriften "PR-stunt". I den anden ende af skalaen ser man et meget dystert ansigt med turban udformet som en bombe.

"Nogle af tegningerne overtræder bare billedforbuddet ved at tegne profeten, men andre er direkte nedrige, for eksempel det med bomben i hatten," siger Abdul Wahid Petersen.

De mener begge, at Jyllands-Posten kun har haft til hensigt at provokere og såre muslimer, og de mener, at tegningerne skader integrationen. Ahmed Akkari, der selv er født i Libanon, siger, at muslimer seriøst må overveje, om de fortsat kan bo i dette land, hvis dets love tillader, at man krænker andres tro. Det er heller ikke sikkert, man skal søge indfødsret i et sådant land, anfører han.

"Religion er i det danske samfund forvist til en sekundær plads som værdi i forhold til for eksempel ytringsfriheden," siger han.