Prøv avisen

Derfor stiger vandstanden på Jorden

* Vandstanden i havene stiger, i takt med at den globale opvarmning accelererer, når vi udsender drivhusgas fra afbrænding af kul, olie og gas.

* Stigningen skyldes dels, at isen ved Jordens nordpol og sydpol smelter. Dels at vandet i verdenshavene udvider sig, når det bliver varmere.

* Ifølge dr. Rajendra Pachauri, formand for FN's Klimapanel (IPCC), skal udledningen af menneskeskabte drivhusgasser toppe senest i 2015.

* Ellers kan verdens lande ikke holde løftet fra klimatopmødet i København om at holde opvarmningen af kloden under maksimalt 2 grader.

* De løfter om CO2-nedskæringer, industrilande og store ulande hidtil har givet, vil imidlertid gøre kloden 3-4 grader varmere i år 2100.

* I maj 2011 advarede en ny rapport fra Arktisk Råd om, at verdens have vil stige med 90-160 cm frem mod 2100 som følge af smeltende is.

* Det tal er omtrent tre gange højere end den hidtidige vurdering i fjerde statusrapport fra FN's Klimapanel (IPCC), der udkom i 2007.

* Klimaforskerne bag IPCC's rapport fra 2007 forventer i deres scenarier "kun" en havstigning på mellem 18 og 59 cm i år 2100.

* Det skyldes, at IPCC ikke medregner den smeltende is fra Grønland og Antarktis - men alene havenes udvidelse på grund af opvarmning.