Prøv avisen
LUK

Det ser ud som om at du ikke er logget ind

Log ind for at dele artiklen

Glemt adgangskode? Klik her.

Det bruger finansloven penge på

* Minimumsnormeringer indføres. Fuldt indfaset i 2025 skal der være en voksen per tre børn i vuggestuer og per seks børn i børnehaver.

* Til formålet afsættes der i 2020 500 millioner kroner optrappende år for år til 1,6 milliarder kroner i 2025.

* Uddannelsesloftet fjernes, så det bliver lettere for studerende, der har gennemført en videregående uddannelse, at blive optaget på en ny.

* Det midlertidige taxameterløft af de humanistiske og samfundsfaglige uddannelser på universiteterne videreføres.

* Besparelser som følge af omprioriteringsbidraget bliver stoppet på kulturområdet.

* Psykiatriområdet får penge til flere sengepladser.

* Folkeskolen løftes med 275 millioner kroner i 2020 stigende til cirka 800 millioner kroner i 2023.

* Der afsættes midler til udtagning af landbrugsjord, hvilket skal bidrage til at reducere landbrugets udledning af drivhusgasser.

* Der laves en fond, Danmarks Grønne Fremtidsfond, med 25 milliarder kroner, som skal investere i grønne og bæredygtige projekter og skabe grønne arbejdspladser.

* Der afsættes penge til en skovfond og mere urørt skov.

* Bredbåndspuljen fortsætter.

Kilde: Finansministeriet.

/ritzau/