Det Danske Akademi er i opløsning: Fire melder sig ud i protest mod Marianne Stidsen

Fire medlemmer – heriblandt Suzanne Brøgger og Ida Jessen – har meldt sig ud af Det Danske Akademi i protest mod litterat Marianne Stidsens udtalelser om MeToo-bevægelsen og identitetspolitik. Andre kræver hendes afgang

Litterat og lektor på Københavns Universitet Marianne Stidsen er blevet centrum for en ballade i Det Danske Akademi, hvor fire medlemmer har meldt sig ud i protest mod hendes ageren i den offentlige debat.
Litterat og lektor på Københavns Universitet Marianne Stidsen er blevet centrum for en ballade i Det Danske Akademi, hvor fire medlemmer har meldt sig ud i protest mod hendes ageren i den offentlige debat. Foto: Julie Meldhede Kristensen.

Der er krise i Det Danske Akademi, landets fineste litterære institution. Fire medlemmer har meldt sig ud, og yderligere fire har skrevet under på en erklæring, som opfordrer litterat Marianne Stidsen til at forlade akademiet. Det skriver Weekendavisen.

Stridspunktet er Marianne Stidsens optræden i den offentlige debat, hvor hun har markeret sig som en karsk kritiker af MeToo-bevægelsen og identitetspolitik.

Et af de medlemmer, som har meldt sig ud, er forfatter Suzanne Brøgger. Hun skriver i sit udmeldelsesbrev fra 21. februar, at:

”Akademiet har alt for længe skullet stå model til Marianne Stidsens i mine øjne helt uhyrlige, offentliggjorte påstande.”

Hun tilføjer, at hun på rejser til især Sverige og Norge er blevet mødt med hovedrysten fra folk i litterære miljøer, hvis integritet og dømmekraft hun sætter højt.

”Selv om MS (Marianne Stidsen, red.) hævder kun at tale på egne vegne, er hun alligevel kommet til at stå som eksponent for Det Danske Akademi, da ingen har sagt hende imod,” skriver Suzanne Brøgger ifølge Weekendavisen.

Også forfatterne Ida Jessen og Jens Smærup Sørensen samt dramatiker Astrid Saalbach har meldt sig ud. For Ida Jessens og Suzanne Brøggers vedkommende melder de sig ikke helt ud af akademiet, men overgår blot til at være passive medlemmer.

Flere end de fire er utilfredse med Marianne Stidsen. I begyndelsen af marts underskrev seks af akademiets medlemmer en erklæring, som opfordrer litteraten, som er ansat som lektor på Københavns Universitet, til at forlade akademiet.

”Som regel er Stidsens indlæg og udtalelser ledsaget af en sværm af smædeord om dem, der ikke er enige med hende,” lyder det i erklæringen, som er underskrevet af Lasse Horne Kjældgaard, Jørn Lund, Anne-Marie Mai, Astrid Saalbach, Jens Smærup Sørensen og Per Øhrgaard.

De henviser blandt andet til, at Marianne Stidsen i efteråret udtalte til Berlingske, at: ”MeToo er en terrorbevægelse, og tiden er inde til at begynde at retsforfølge MeToo-aktivister efter terrorparagraffen.”

Ligeledes mener underskriverne, at Marianne Stidsen brød sin tavshedspligt, da hun i januar i et interview til Kristeligt Dagblad udtalte, at der ”sidder folk i Akademiet, som er meget uenige i det, jeg siger”.

Selv har Marianne Stidsen afvist over for sine kollegaer i akademiet at træde ud, og hun afviser ligeledes ifølge Weekendavisen at kommentere på balladen med henvisning til, at man som medlem i tillæg til sit livslange medlemskab også har livslang tavshedspligt om interne anliggender i akademiet.

Det Danske Akademis sekretær – hvilket i praksis vil sige akademiets formand – Søren Ulrik Thomsen siger til Weekendavisen, at ”det er meget beklageligt, hvad der er sket”, men afviser at forholde sig yderligere til striden.