Prøv avisen

Ny formand for Det Etiske Råd er fundet

Gorm Greisen har været overlæge på Rigshospitalets neonatalafdeling i 25 år og har været medlem og næstformand i Det Etiske Råd siden 2013. Foto: Sara Tinghuus Gøttsche

Professor og overlæge Gorm Greisen bliver ny formand for Det Etiske Råd

I starten af april ændrer overlæge på Rigshospitalets neonatalafdeling Gorm Greisen sin titel i Det Etiske Råd fra næstformand til formand.

Dette fremgår i dag af en pressemeddelelse fra Sundheds- og Ældreministeriet. Gorm Greisen afløser dermed filosof Jacob Birkler, der har været medlem af rådet siden 2010 og formand siden 2011. Jacob Birklers medlemsperiode i rådet udløber i marts 2016. Læs hele pressemeddelelsen her. 

Læs et interview med Gorm Greisen fra tidligere i februar her. 

Gorm Greisen har siddet i Rådet siden 2013 og været næstformand siden 2014. Som medlem af rådet har han især udtalt sig om behandlingen af for tidligt fødte børn og grænsen mellem liv og død, da det er et område, han har beskæftiget sig med de seneste 25 år som overlæge på Rigshospitalets neonatalafdeling.

I 2008 modtog han Den videnskabsetiske hæderspris for at have stået i spidsen for Rigshospitalets forskning inden for neonatalogi, som er sundhed og sygdomme hos nyfødte børn.

Han ser sin erfaring på sundhedsområdet som en styrke for ham som formand.

"Den afgående formand, Jacob Birkler, var en dygtig fagetiker med stor pædagogisk erfaring. Han var formand i 5 år og lagde en enorm arbejdsindsats. På den anden side har jeg erfaring fra 'det virkelige liv'. Jeg har længe arbejdet i hospitalsvæsenet, hvor man skal træffe svære beslutninger og forholde sig til menneskers skæbne. På den måde har jeg haft etikken inde på livet, og jeg kender det praktiske sundhedsvæsen godt.”

Den nye formand for Det Etiske Råd har de seneste år set prioritering i sundhedsvæsenet som det største etiske problem på dansk skala. 

"Vi må erkende, at når vi prioriterer noget op, så prioriteres andet ned eller vælges fra. Her er der mange interesser og hensyn at tage, og jeg er glad for at se, at der kommer luft under den diskussion i disse år, da vi på sundhedsområdet i praksis må prioritere hver eneste dag," siger han og tilføjer, at danskernes forhold til døden også er en stor udfordring.

"Vi har i dag en blufærdighed over for at tale om døden. Den er et tabu for os, og derfor klør vi på med det liv, vi har.”

På et større plan ser Gorm Greisen miljø og bæredygtighed som vigtige emner at diskutere.

”Det er spørgsmålet om, hvordan vi skal forvante vores grønne planet. Det bizarre er, at stort set alle kan se, at udviklingen er problematisk, men vi handler for lidt på det. Så spørgsmålet er, hvordan vi får rigtigt hul på den problematik og finder en ny måde at håndtere problemstillingen på.” 

Udover Gorm Greisen har sundheds- og ældreminister Sophie Løhde beskikket to nye medlemmer til Det Etiske Råd. Det er Anne-Marie Gerdes, der er professor og klinikchef på Klinisk Genetik afdeling på Rigshospitalet og journalist Bolette Marie Kjær Jørgensen, som i marts afløser dyrlæge Lene Kattrup, som har været medlem siden 2010.

Andre læser lige nu