Prøv avisen

Det færøske samfund er ved at bryde tavsheden om incest

De danske vælgeres holdninger har på tværs af politiske partier rykket sig mod venstre i løbet af det seneste årti, hvad angår både værdipolitik og fordelingspolitik. Det gælder også vælgerne til højre for midten, selvom de bliver hos de borgerlige partier, viser en ny undersøgelse fra Aalborg Universitet. Foto: Mads Jensen Denmark

Incest har traditionelt været ekstremt tabubelagt på Færøerne, men flere og flere ofre står nu frem og kræver handling af politikerne. Dansk overgrebspakke får færøsk pendant

Den færøske kvinde Alice Haahr har været udsat for seksuelle overgreb som barn og er en af dem, der kæmper for at sætte incest på dagsordenen i det lille øsamfund i Nordatlanten. Hun tog i begyndelsen af august initiativ til en demonstration mod seksuelt misbrug af børn for at dæmme op for problemet.

Det var et helt usædvanligt skridt i færøsk sammenhæng, men alligevel var folk mødt talstærkt op i hovedstaden, Tórshavn, for at støtte sagen:

Det er på tide, at folk og politikere bliver vakt til live. Også selvom det gør ondt. Det færøske samfund er lille, lukket og religiøst, så ofte holdes hånden over den pædofile frem for ofret, siger Alice Haahr.

LÆS OGSÅ: Færøsk incestoffer: Far misbrugte mig og min datter

For nylig kom det frem i danske medier, at incest er 3,5 gange mere udbredt på Færøerne end i Danmark. Det fik Dansk Folkepartis ordfører vedrørende Færøerne, Søren Espersen, til at kræve, at statsminister Helle Thorning-Schmidt (S) går ind i sagen. Netop fordi der først for nylig er kommet fokus på misbrug af børn på Færøerne, er der begrænset viden om området, og det vil den færøske socialminister Annika Olsen fra det borgerlige parti Folkeflokken gøre noget ved.

Hun fortæller, at det færøske landsstyre har en række initiativer i støbeskeen, der skal forbedre sexmisbrugte børns vilkår. Der er blandt andet bevilget penge til et børnehus, som man kender det fra andre skandinaviske lande. Børnehuset skal være en tryg havn for misbrugte og voldsramte børn med relevant og kompetent personale:

Samtidig bliver alle oplysninger og henvendelser om incest i fremtiden samlet og registreret i børnehuset, hvilket skal hjælpe os med at få større kendskab til omfanget af misbruget og om, hvor overgrebene typisk finder sted i det færøske samfund, siger Annika Olsen.

LÆS OGSÅ: Dom for æresvold kan stoppe andre familier

For at styrke forebyggelsen af incest og bringe indsatsen på niveau med det danske fremsætter det færøske landsstyre desuden i efteråret et forslag om, at underretninger om incest skal vurderes inden for 24 timer i lighed med reglerne i den danske overgrebspakke.

Som en pendant til det danske børneombud under Folketingets Ombudsmand vil man også have et færøsk børneombud, der skal være med til at sikre børns rettigheder. Desuden vil der blive nedsat en arbejdsgruppe, som skal se på, om straffeloven er up to date, fortæller Annika Olsen, herunder om forældelsesfristen i incest- og pædofilsager skal justeres, så overgreb i barndommen kan blive anmeldt, efter ofret er blevet fuldvoksen. Mange gør nemlig først op med misbruget i en sen alder.

Ifølge psykolog ved Red Barnet Kuno Sørensen kan det være ekstremt vanskeligt at stå frem i et lille samfund som det færøske, fordi man indgår i meget tætte relationer, hvorfor en afsløring af den karakter kan være truende ja ligefrem ødelæggende for fællesskabet. Han drager en parallel til æreskrænkelse i visse muslimske miljøer.

Frygten for, hvad det vil føre med sig, er større end i en mere åben social sammenhæng. Derfor hviler der en tung byrde og ansvar på ikke blot krænkeren, men også ofret, som ligeledes risikerer at blive udstødt af fællesskabet, siger Kuno Sørensen.

Oplysningerne om incest-hyppigheden, der for nylig skabte opmærksomhed, stammer fra en undersøgelse fra 2006 af traumatiske hændelser blandt børn og unge på Færøerne og i Danmark, foretaget af formanden for den færøske psykologfore-ning, Tóra Petersen.

Undersøgelsen kan dog ikke bruges til sikkert at konkludere, at seksuelle overgreb mod børn er så meget mere udbredt på Færøerne, selvom den kan skildre en tendens. Undersøgelsen omfatter kun 8. klasser og således ikke hele den færøske befolkning. Der er desuden tale om en stor spørgeskemaundersøgelse om traumer blandt unge, hvor kun et enkelt spørgsmål handler om incest.