Det må være slut med at tale om Udkantsdanmark

Albertslunds socialdemokratiske borgmester Steen Christiansen mener, at kæden er hoppet af udligningssystemet. Det går godt i hele Danmark, og derfor må det være slut med at tale om Udkantsdanmark

Steen Christiansen (S), borgmester i Albertslund Kommune. –
Steen Christiansen (S), borgmester i Albertslund Kommune. – . Foto: Jens Nørgard Larsen/Ritzau Scanpix.

Hvorfor stiller hovedstadskommunerne det op, som om der er en konflikt mellem Jylland og hovedstadsområdet om den kommunale udligning?

”Det er der to forklaringer på. Den ene er, at Jylland gennem de sidste seks-otte år har stillet det op som Jylland mod hovedstaden. Vi har inden for de sidste par år følt, at det var vigtigt, at vi kom på banen i spørgsmålet om den økonomiske udligning mellem kommunerne,” siger borgmester Steen Christiansen (S) fra Albertslund Kommune.

”Den anden forklaring er den politiske side af det, nemlig at Finansieringsudvalget er ved at være færdig med dets rapport, forventes at komme inden for meget kort tid.”

Hvilke fælles interesser har kommunerne i hovedstadsområdet? Albertslund er vel ikke den mest velbeslåede af de 34 kommuner?

”Jamen, vi har mange fælles forståelser i hovedstadsområdet. Den ene er, at det beløb, vi samlet set betaler til landsudligningen, er fordoblet på godt 10 år og nu er på 13,3 milliarder kroner. Det, synes vi, er alt rigeligt og faktisk også for meget.”

”Hvis man regner ejendomsbeskatningen med, er skattetrykket højere i hovedstadsområdet, og ifølge Økonomi- og Indenrigsministeriets tal ligger vores service- niveau under det, man præsterer i provinskommunerne. Når man samtidig kigger ind i en virkelighed, hvor en familie i Nordjylland har lidt over 9000 kroner mere til rådighed hver måned end en tilsvarende familie i hovedstadsområdet, er kæden hoppet af på dette system.”

Tager I ikke de fattigste, jyske kommuner som gidsler, når I generelt vil sende færre penge fra hovedstaden? Vil der ikke være nogle af de dårligst stillede kommuner, som bliver ramt?

”Jo, det vil der jo være. Men det her er en lidt mere principiel diskussion. Der er jo en klar øst-vest-diskussion, hvor vi oplever, at store dele af Folketinget har blikket fast rettet mod den jyske højderyg.”

”De 34 hovedstadskommuner har såmænd også den opfattelse, at der skal finde en landsudligning sted. Udligningen fra hovedstadsområdet til Jylland vokser bare pr. automatik med 1,5 milliarder kroner fra 2018 til 2019, og det er ikke rimeligt.”

”Det går rigtig godt i Danmark, og vi abonnerer ikke på synspunktet om, at Danmark er ved at brække over i to halvdele, slet, slet ikke.”

Heller ikke i forhold til de tyndest befolkede yderområder?

”Vi er helt overbeviste om, at det er slut-finale med at tale om Udkantsdanmark og Vandkantsdanmark. Det går godt i hele landet.”