Prøv avisen

Det mener partierne om barselsorlov

Skal mere af barselsorloven øremærkes til mænd? Kristeligt Dagblad har spurgt ligestillingsordførerne

Socialdemokraterne: Ja
Socialdemokraterne ønsker at øremærke 12 ugers barsel til fædre eller medforældre, så der opnås de åbenlyse fordele der er ved at begge forældre bliver barnets tætte omsorgspersoner fra barnet er lille. Den øremærkede barsel vil have en positiv effekt på både ligeløn, det kønsopdelte arbejdsmarked, ligestillingen i hjemmet generelt og sikre fædre eller medforældre en rettighed, som de i dag har svært ved at håndhæve overfor både arbejdsgivere og partnere. Der ligger 475 millioner kroner i barselsfonden, som vi vil finansiere dette forslag med.
Vi foreslår ligeledes, at der også bliver givet mulighed for, at iværksættere og freelancere får muligheden for barsel.
- Julie Rademacher, ligestillingsordfører for Socialdemokraterne

Radikale Venstre: Ja
Mange arbejdspladser vil ikke give barsel ud over de første to uger til nybagte fædre. Og det er en skam for barnet, der i sin opvækst har godt af kontakt til begge forældre.
- Radikale Venstre

Det Konservative Folkeparti: Nej
Danmark har i forvejen en af de mest favorable ordninger for mænd, men hvis man som mand ønsker yderligere orlov i forbindelse med barsel, så må man selv tage ansvar for dette, det skal ikke være statens job.
- Helle Sjelle, ligestillingsordfører for Det Konservative Folkeparti

SF: Ja
I både Norge, Sverige og Island har det været en stor fordel for både familie- arbejds- og børneliv, at en del af barslen er en umistelig ret for fædrene. Sådan bør det også være i Danmark, og SF forslår at 12 uger af barslen tildeles far.
- Pernille Vigsø Bagge, ligestillingsordfører for SF

Liberal Alliance: Nej
Det må være op til den enkelte familie selv at fordele barslen mellem sig.
- Emil Ammitzbøll, ligestillingsordfører for Liberal Alliance

Kristendemokraterne: Nej
Vi mener, at familierne er de bedste til at planlægge deres liv og dermed også barselsorlov.
- Per Ørum Jørgensen, ligestillingsordfører for Kristendemokraterne

Dansk Folkeparti: Nej
I Dansk Folkeparti mener vi, at det bør være op til forældrene at beslutte hvem, der skal tage barslen. Det er familien, der bedst ved, hvordan hverdagen bedst hænger sammen i forbindelse med barsel. Derfor er den nuværende måde, man kan tilrettelægge barselsorloven på, glimrende.
- Pia Adelsteen, ligestillingsordfører for Dansk Folkeparti

Venstre: Nej
Vi ser gerne, at mænd generelt tager mere barsel, ikke mindst for deres egen skyld. Men vi mener, at det bør være op til den enkelte familie at tilrettelægge, hvordan de fordeler barslen og opnår den bedste balance i deres familie. Vi har taget en række initiativer, og iværksat kampagner for at gøre mænd mere opmærksomme på deres rettigheder, såvel som alle fordelene ved at tage barsel. Gennem de senere år er antallet af dage, som mænd i gennemsnit tager barsel, da også vokset støt, og særligt de yngre fædre tager langt mere barsel end tidligere. Der er ingen tvivl om, at det også smitter af på ligestillingen i familierne og fordelingen af de mere praktiske opgaver. Mange virksomheder i Danmark har også lanceret programmer, for at få deres mandlige ansatte til at tage mere barsel. Eksempelvis TDC med fars kram og en række andre. Men det er ikke en statsopgave at regulere den enkelte familie ned i mindste detalje og diktere, hvordan den enkelte familie organiserer sig.
- Ellen Trane Nørby, ligestillingsordfører for Venstre

Enhedslisten: Ja
I dag tager kvinderne over 90 procent af barselsorloven. Og det er et problem. Et problem for kvinderne, der som følge heraf oplever diskrimination på arbejdsmarkedet. Et problem for børnene, der går glip af at opleve både far og mor som primær omsorgsperson. Og for fædrene, der på mange arbejdspladser oplever, at der bliver set skævt til mænd, der tager barsel.
Erfaringerne fra blandt andet Sverige og Norge viser, at man ved at øremærke tre måneders barsel til hver forældre får en langt mere ligelig fordeling og at kulturen på arbejdsmarkedet i øvrigt ændrer sig, således at det bliver lettere for mænd at bede om barsel.
Den øremærkede barsel bør naturligvis også gælde for forældre af samme køn. Og så skal den i øvrigt indrettes således, at enlige forældre ikke ender med at miste tre måneders barsel.
- Johanne Schmidt-Nielsen, ligestillingsordfører for Enhedslisten