Prøv avisen

Det mener partierne om friskoler

Skal den økonomiske støtte til friskoler øges? Kristeligt Dagblad har spurgt uddannelsesordførerne

Socialdemokraterne: Ja
Vi vil ikke særskilt øge friskolernes støtte. Vi vil investere 2 milliarder kroner i folkeskolen, og da friskolernes tilskud følger investeringerne i folkeskolen, vil det også løfte friskolerne økonomisk. Desuden vil vi øge friskolernes sociale ansvar, for eksempel ved at indføre to takster: Lidt lavere takst for elever til den almene undervisning, og lidt højere takst til elever der har brug for specialundervisning, tosprogsundervisning med videre.
- Christine Antorini, uddannelsesordfører for Socialdemokratern

Radikale Venstre: Ja
Ja, vi vil arbejde for at få den økonomiske støtte tilbage på 75 % og samtidig forvente, at skolerne tager inklusion og specialundervisning som en prioriteret opgave.
- Marianne Jelved, uddannelsesordfører for Radikale Venstre

Det Konservative Folkeparti: Ja
I forbindelse med genopretningspakken har det været nødvendigt at skære i tilskuddet til skolerne, så det bliver 72 % frem for de tidligere 75 %. Fra konservativ side ønsker vi at lave målrettede reformer af det danske samfund, således at ubehagelige spareøvelser, som genopretningspakken, kan undgås i fremtiden.
Når det lykkes at skaffe det nødvendige flertal for at lave disse reformer af for eksempel efterlønnen, ser vi gerne at tilskuddet til friskolerne igen hæves til 75 %.
- Charlotte Dyremose, uddannelsesordfører for Det Konservative Folkeparti

SF: Ja
Regeringen har med den såkaldte genopretningspakke skåret i både befordringsstøtten og den generelle støtte til de frie grundskoler fra 75 % til 71 % af hvad en folkeskoleelev koster. SF vil føre disse besparelser tilbage, når vi får mulighed for det, så tilskuddet igen bliver på 75 %.
- Pernille Vigsø Bagge, uddannelsesordfører for SF

Liberal Alliance: Nej
"Friskolerne skal ikke have mere i støtte, men vi er på den anden side imod de vedtagne besparelser på friskoleområdet i forbindelse med genopretningspakken. Friskolerne er et utroligt centralt tilbud for ikke mindst udkantsområderne, hvor det kan være svært at få det til at hænge sammen i forvejen.
- Villum Christensen, uddannelsesordfører for Liberal Alliance

Kristendemokraterne: Ja
Modsat regeringen ønsker vi at styrke mulighederne for at forældre og børn kan træffe værdimæssige valg.
- Per Ørum Jørgensen, uddannelsesordfører for Kristendemokraterne

Dansk Folkeparti: Ja
Det er sådan, at friskoleområdet, som mange andre områder, er blevet berørt af den genopretningspakke, som regeringen og Dansk Folkeparti blev enige om i maj 2010. Dansk Folkeparti ser gerne, at den økonomiske støtte til friskolerne bliver øget, når der er økonomi til det.
- Marlene Harpsøe, uddannelsesordfører for Dansk Folkeparti

Venstre: Nej
Den økonomiske situation taget i betragtning tror jeg at alle, der modtager offentlige ydelser, skal være glade, hvis status quo holdes.
- Anne-Mette Winther Christiansen, uddannelsesordfører for Venstre

Enhedslisten: Nej
I Enhedslisten mener vi ikke der er behov for, at den økonomiske støtte til private skoler øges. Til gengæld er der brug for en diskussion af, hvordan vi får de private skoler til at tage et større socialt ansvar. Ligesom der skal sættes en stopper for de mange skolelukninger, der tvinger forældre til at oprette private skoler særligt i udkantsområder.
- Johanne Schmidt-Nielsen, uddannelsesordfører for Enhedslisten