Det mener partierne om juridisk kønsskifte for børn

Kristeligt Dagblad har spurgt de 14 opstillingsberettigede partier om de mener, at det skal være muligt at få foretaget juridisk kønsskifte. Læs deres svar her

Regeringen vil med et lovforslag fjerne aldersgrænsen for, hvornår et barn kan skifte køn i CPR-registeret.
Regeringen vil med et lovforslag fjerne aldersgrænsen for, hvornår et barn kan skifte køn i CPR-registeret. Foto: Christian Lindgren/Ritzau Scanpix.

Skal det være muligt for børn at få foretaget juridisk kønsskifte? Kristeligt Dagblad har stillet de 14 opstillingsberettigede partier 20 spørgsmål om værdipolitiske emner – herunder juridisk kønsskifte. Her blev partierne præsenteret for følgende udsagn:

Børn helt ned til nul år skal kunne få foretaget juridisk kønsskifte.

Partierne har kunnet svare på en skala fra helt uenig til helt enig og har haft mulighed for at uddybe. Her er deres svar.

Tag testen og se, hvilket partis værdipolitik du er mest enig i.

Radikale Venstre

Andreas Steenberg har på vegne af Radikale Venstre svaret "Enig" til udsagnet. Han uddyber i denne kommentar:

"Børn og unge skal have mulighed for at være og leve som den, de er. Det gælder også juridisk og i offentlige dokumenter. Radikale Venstre støtter det kommende lovforslag om at fjerne aldersgrænsen for juridisk kønsskifte sammen med et krav om juridisk rådgivning og forældresamtykke for børn under 15 år. Dog er præmissen for udsagnet forkert i forhold til forslaget, da det ikke kan lade sig gøre for 0-årige at få foretaget et juridisk kønsskifte, da barnet ifølge forslaget skal have en samtale med en person/myndighed, før det kan få skiftet CPR-nummer."

Venstre

Sophie Løhde har på vegne af Venstre svaret "Helt uenig" til udsagnet. Hun uddyber i denne kommentar:

"Venstre støtter ikke de røde partiers forslag om at tillade juridisk kønsskifte til spædbørn. Venstre mener, at aldersgrænsen for juridisk kønsskifte (med forældresamtykke) skal sættes ved 15 år, da dette er aldersgrænsen for at kunne give informeret samtykke i det øvrige sundhedsvæsen."

Socialdemokratiet

Rasmus Stoklund har på vegne af Socialdemokratiet svaret "Hverken eller" til udsagnet. Han uddyber i denne kommentar:

"Barnet skal selv kunne modtage rådgivning med videre, og derfor vil man i praksis ikke se spædbørn få foretaget juridisk kønsskifte."

Det Konservative Folkeparti

Mette Abildgaard har på vegne af det Konservative Folkeparti svaret "Helt uenig" til udsagnet. Hun uddyber i denne kommentar:

"Det er helt forkert, at børn skal tage stilling til, hvilket køn de er. Der sker så meget i børn og unges udvikling, hormonelt og følelsesmæssigt, at det kun vil skabe mere forvirring, hvis køn gøres til noget, man kan vælge til eller fra. Børn skal have lov til at være børn, og de skal have lov til at lege og eksperimentere med køn og seksualitet uden at skulle beslutte, hvilken ’boks’ de tilhører."

Kristendemokraterne

Marianne Karlsmose har på vegne af Kristendemokraterne svaret "Helt Uenig" til udsagnet. Hun uddyber i denne kommentar:

"Bestemt nej. Vi skal holde fast i, at børn skal have lov at være børn. KD mener, at der er to biologiske køn. Det er ikke alt, der bare kan vælges til og fra. Vi skal arbejde på at give mere plads til forskellighed indenfor kønnene og gøre op med kønsstereotyper og det, at du skal være på bestemte både for at have værdi. Alle børn skal mødes med respekt og opleve nærværende voksne både hjemme og ude."

Dansk Folkeparti

Morten Messerschmidt har på vegne af Dansk Folkeparti svaret "Helt uenig" til udsagnet. Han uddyber i denne kommentar.

"Børn skal ikke træffe den slags beslutninger. Lad børn være børn. Juridisk kønsskifte er en beslutning, man kan træffe, når man er fyldt 18 år."

Enhedslisten

Mai Villadsen har på vegne af Enhedslisten svaret "Enig" til udsagnet. Hun uddyber i denne kommentar:

"Børn skal have ret til at skifte deres CPR-nummer med forældrenes samtykke og efter alderssvarende rådgivning. Det betyder rigtig meget for trivslen for transkønnede børn."

SF

Karsten Hønge har på vegne af SF svaret "Enig" til udsagnet. Han uddyber i denne kommentar:

"Det drejer sig om meget få sager hver år. SF støtter forslaget for at gøre livet lettere for disse børn, som ellers oplever unødige lidelser."

Danmarksdemokraterne

Peter Skaarup har på vegne af Danmarksdemokraterne svaret "Helt uenig" til udsagnet. Han uddyber i denne kommentar:

"Juridisk kønsskifte er en stor beslutning, som det kan være svært for et barn eller et ungt menneske at forudse konsekvenserne af. Derfor mener vi, at det er mest logisk, at muligheden for juridisk kønsskifte hænger sammen med myndighedsalderen."

Frie Grønne

Sikandar Siddique har på vegne af Frie Grønne svaret "Uenig" til udsagnet. Han uddyber i denne kommentar:

"Juridisk kønsskifte skal udelukkende ske på barnets foranledning. Børn på nul eller et år, tager ikke stilling til deres køn, og derfor giver det heller ikke mening at snakke om juridisk kønsskifte for børn på den alder."

Nye Borgerlige

Pernille Vermund har på vegne af Nye Borgerlige svaret "Helt uenig" til udsagnet. Hun uddyber i denne kommentar:

"Kønsskifte er ikke for børn. Børn og unge gennemgår mange faser og skal have rig mulighed for at udforske egen identitet op igennem barn- og ungdom. Det må og skal altid være en voksen beslutning, om man ønsker at skifte køn – uanset om det er juridisk eller fysisk. Hvad man gør, når man er 18 år, må man selv bestemme. Men børn skal have lov til at være børn"

Moderaterne

Jakob Engel-Schmidt har på vegne af Moderaterne svaret "Uenig" til udsagnet. Han uddyber i denne kommentar:

Vi mener, at grænsen for juridisk kønsskifte skal følge den seksuelle lavalder.

Alternativet

Jan Kristoffersen har på vegne af Alternativet svaret "Enig" til udsagnet. Partiet har ikke uddybet sit svar.

Liberal Alliance

Alex Vanopslagh har på vegne af Liberal Alliance svaret "Helt uenig" til udsagnet. Partiet har ikke uddybet sit svar.