Det mener partierne om konfirmations-forberedelse i skolernes undervisningstid

Skal konfirmationsundervisning ligge i skoletiden? Kristeligt Dagblad har spurgt uddannelsesordførerne

De unge i Herstedvester Sogn glæder sig til konfirmationen, som for dem ikke kun handler om festen, men også er en markering af, at de er kristne. På billedet ses fra venstre sognepræst Marie Damm og dernæst de kommende konfirmander Frederikke, Anja, Agnes og Marie. Agnes skal dog ikke konfirmeres, men er en veninde, der en gang imellem har deltaget i konfirmationsforberedelsen. --
De unge i Herstedvester Sogn glæder sig til konfirmationen, som for dem ikke kun handler om festen, men også er en markering af, at de er kristne. På billedet ses fra venstre sognepræst Marie Damm og dernæst de kommende konfirmander Frederikke, Anja, Agnes og Marie. Agnes skal dog ikke konfirmeres, men er en veninde, der en gang imellem har deltaget i konfirmationsforberedelsen. --. Foto: Søren Staal.

Socialdemokraterne: Nej
Det er en privat sag, om man ønsker at blive konfirmeret eller ej. Derfor skal konfirmationsundervisningen foregå uden for skoletiden. Til gengæld skal faget Kristendomskundskab ændres til faget Religion, sådan som det allerede hedder i gymnasiet. Samtidig skal faget religion gøres obligatorisk, da vi mener det er afgørende at alle børn lærer om kristendommen og andre religioner, og ikke skal kunne fritages som i dag.
- Christine Antorini, uddannelsesordfører for Socialdemokraterne


Radikale Venstre: Kommunerne bestemmer
Vi forventer, at kommunerne aftaler den slags med skolerne og præsterne.
- Marianne Jelved, uddannelsesordfører for Radikale Venstre


Det Konservative Folkeparti: Ja
Folkeskolen og folkekirken lange traditionsrige bånd. Det er kun passende, at folkeskolen også i fremtiden giver rum for konfirmationsforberedelsen. Selvom ikke alle skoleelever er medlem af folkekirken er det stadig et massivt flertal, der ønsker at blive konfirmeret. Desuden har mange skoler jo stor glæde af at trække på kirkernes viden som bidrag til kristendomskundskab, ligesom kirkerne nyder godt af for eksempel skolekor, der optræder i kirkerne. Kirke og skole er med andre ord to væsentlige institutioner i lokalsamfundet. Og det er kun naturligt, at de tager hensyn til hinanden til glæde for borgerne.
- Charlotte Dyremose, uddannelsesordfører for Det Konservative Folkeparti


SF: Kommunerne bestemmer
Det skal være op til den enkelte kommune og de enkelte sogne i fællesskab at finde gode løsninger. Konfirmationsforberedelsen behøver ikke at ligge i forlængelse af skoletiden morgen eller eftermiddag.
- Pernille Vigsø Bagge, uddannelsesordfører for SF


Liberal Alliance: Ja
Kristendommen er en del af vores kultur og har stor dannelsesmæssig betydning.
- Villum Christensen, uddannelsesordfører for Liberal Alliance


Kristendemokraterne: Ja
Det er ikke et modsætningsforhold mellem folkeskole og folkekirke, da de begge har til hensigt at understøtte vores fælles værdigrundlag i DK.
- Per Ørum Jørgensen, uddannelsesordfører for Kristendemokraterne


Dansk Folkeparti: Ja
Hvis vi lægger konfirmationsundervisningen uden for skoletiden, så er det endnu et skridt på vejen i forhold til, at kirken kommer ud af folkeskolen og dermed ude af det kulturelle liv og elevernes dannelsesproces. Det er et skridt i den forkerte retning. Kristendommen er en stor del af det, der gør os til danskere. Derfor skal konfirmationsundervisningen fortsat ligge i skoletiden.
- Marlene Harpsøe, uddannelsesordfører for Dansk Folkeparti


Venstre: Kommunerne bestemmer
Hvornår konfirmationsundervisningen skal ligge er et lokalt anliggende, hvorfor det er noget, den enkelte kommune må aftale med de lokale præster.
- Anne-Mette Winther Christiansen, uddannelsesordfører for Venstre


Enhedslisten: Nej
Vi lever heldigvis i et land med religionsfrihed, men religion er en privat sag og derfor skal for eksempel konfirmationsforberedelse ikke ligge i skoletiden. Folkeskolen er for alle børn i Danmark og udgangspunktet for skolen bør ikke være en bestemt religion. Af samme årsag mener vi, at faget kristendomskundskab skal afskaffes og erstattes af religionsundervisning eller undervisning i livsanskuelser. I sådan et fag vil kristendommen naturligvis spille en betydelig rolle, da netop kristendommen er af afgørende betydning for den danske kulturhistorie.
- Johanne Schmidt-Nielsen, uddannelsesordfører for Enhedslisten