Prøv avisen

Det offentlige taler stadig sort

Selvforståelsen i det offentlige passer bedst sammen med svært tilgængeligt sprog, konkluderer forsker.

Utallige sprogkampagner har ikke gjort offentlige myndigheders sprog bedre. Selvforståelsen i det offentlige passer bedst sammen med svært tilgængeligt sprog, konkluderer forsker

"Ved eftersyn den 15. januar 2008 kunne det konstateres, at nyt kontor og frokoststue i kælderen ikke er forsynede med forskriftsmæssige redningsåbninger".

Eller med andre ord: I mangler nødudgange.

LÆS OGSÅ:Det offentliges sprog skal være lettere at forstå

Breve fra det offentlige kan stadig være en prøvelse – og det til trods for flere sprogkampagner, offentlige diskussioner og skrivekurser gennem årene. Det undrede sprogforsker Anne Kjærgaard fra Dansk Sprognævn så meget, at hun som den første har undersøgt sagen i en ph.d-afhandling på Københavns Universitet. Den har hun netop forsvaret, og konklusionen er klar: Selvforståelsen i det offentlige passer bedst sammen med svært tilgængeligt sprog.

Selvforståelsen har flere dele. For det første er brevene ikke kun skrevet for borgernes skyld. Det er meddelelser, der ikke må kunne bruges imod det offentlige, hvis der skulle opstå en sag. Det betyder teknisk præcist og juridisk korrekt sprog, forklarer Anne Kjærgaard, der har taget udgangspunkt i sproget hos Danmarks Domstole og Københavns Kommunes Teknik- og Miljøforvaltning. For det andet mener nogle medarbejdere, at brevene ikke må have følelsesladede ord som desværre, for det offentlige vurderer ikke, de oplyser. Den vigtigste faktor er dog den helt grundlæggende opfattelse, at det offentlige ikke primært er et serviceorgan, men en myndighed.

"Sproget i det offentlige ændrer sig selvfølgelig, men når det går så langsomt, er det især, fordi den historiske tradition for at være en myndighed er så indgroet. Nogle af brevene fra kommunen bærer nærmest præg af, at du ikke skal spørge, hvad kommunen kan gøre for dig, men hvad du kan gøre for kommunen. Mange offentligt ansatte er ikke bevidste om det, men skriver blot som dem, de er iblandt, og det fastholder det lidt ophøjede, tekniske og autoritære sprog," siger hun.

henriksen@k.dk

danmark side 2