Prøv avisen

DF: Dømte pædofile skal tvangsbehandles

DF vil tvangsbehandle dømte pædofile. Det er en dårlig idé, mener Kriminalforsorgsforeningen

Tirsdag fremsætter Dansk Folkeparti et beslutningsforslag i Folketinget, der blandt andet indebærer, at personer, der dømmes for seksuelle overgreb mod børn, skal underkastes tvungen behandling.

Men det er en meget dårlig idé, som kun vil skabe flere alvorligt kriminelle, mener Kriminalforsorgsforeningen, der organiserer de civilt ansatte i fængslerne såsom socialrådgiverne, lærerne og pædagogerne.

- Man skal huske på, at straf i lovens forstand er bøde eller fængsel og ikke andre tvangsmæssige påhit, som politikere og andre af uvisse årsager måtte finde virksomme, siger foreningens formand, John Hatting.

- Man kan tale om at øge straffens varighed, men det er aldeles absurd at tale om tvang, fortsætter han.

Han peger på, at en undersøgelse i 2009 viste, at 13 procent af de sædelighedsdømte begår ny kriminalitet i løbet af de første to år efter deres løsladelse. For alle dømte er tallet 35-39 procent.

- Det viser, at de sædelighedsdømte har et markant lavere recidiv (tilbagefald, red,) end Kriminalforsorgens samlede klientel, siger John Hatting.

Han understreger også, at langt de fleste sædelighedsdømte allerede modtager behandling.

- I dag løslades en hel del sædelighedsdømte med vilkår om sexologisk behandling, og indgår de ikke i behandlingen, får de helt enkelt ikke prøveløsladelsen, siger John Hatting og fortsætter:

- Det meget lave tilbagefald til ny kriminalitet understreger, at den sexologiske behandling altovervejende virker.