DF: Hellere kristne end muslimske flygtninge

Efter at regeringen har sagt stop for FN-kvoteflygtninge, har Dansk Folkeparti åbnet for at modtage 500. Ved en sådan ordning vil kristne flygtninge blive udvalgt, siger udlændingeordføreren

Martin Henriksen (DF). –
Martin Henriksen (DF). – . Foto: Jens Dresling/ritzau.

Martin Henriksen, hvorfor åbner I for at modtage 500 FN-kvoteflygtninge, hvis man i stedet koncentrerer sig om at lukke af for spontane asylansøgere?

Det er, fordi de integrationsproblemer, vi har i dag, ikke har særlig meget at gøre med FN-kvoteflygtninge. De største problemer er hos de flygtninge, der kommer spontant til Danmark, enten på egen hånd eller via en menneskesmugler. Derfor er det udtryk for en afledningsmanøvre, når nu regeringen får det til at se ud, som om det er en stor stramning, at man ikke vil tage imod kvoteflygtninge, for det reelle problem ligger hos dem, der kommer spontant til Danmark.

Hvordan hænger det sammen, hvis I ønsker det lavest mulige antal?

Kommer der 300 spontane asylansøgere på en måned, hvor en del af dem, der får asyl, efterfølgende vil søge om familiesammenføring, ligger vi måske med et asyltal på omkring 4000. Jeg tror, de fleste kan se, at hvis vi kan lukke ned for de 4000 og tage 500 kvoteflygtninge inklusive familier, er det i Dansk Folkepartis øjne en meget god handel. Oven i det kan vi selv vælge, hvem vi tager. Det kan være nogle fra et religiøst mindretal, et kristent mindretal, det kan være flygtninge med gode sprogkundskaber eller en god uddannelse.

Ville I ved en sådan kvoteordning foretrække at få kristne kvoteflygtninge?

Ja, det ville vi helt klart. Det kan man lavpraktisk håndtere ved at tage hen til flygtningelejre, hvor man ved, der er kristne mindretal, og udvælge folk. Man kan også stille krav op. Vi har tidligere stillet krav til FN-kvoteflygtninge, hvor det religiøse ikke var et kriterium, men fordi vi stillede bestemte krav op, resulterede det i flere kristne kvoteflygtninge end muslimske. Du kan uden at skrive det præcist i lovgivningen indrette det på en sådan måde, at du tager imod folk, der har bedre ved at falde til, eksempelvis kristne.

Ville nogen ikke opfatte det som diskrimination, hvis man håndplukker kristne til Danmark?

Selvfølgelig ville nogen det. Men af dem, der kommer i dag, er der en klar overvægt af folk fra muslimske lande. Så hvad ville der være galt i, hvis man i en årrække tog 500 FN-kvoteflygtninge med en overvægt af kristne? Man kan også argumentere for, at det ville udligne den forskel, der har været i mange år.

Tager vi 500 kvoteflygtninge om året, og du så spørger mig, om jeg helst vil have en muslimsk flygtning eller en kristen flygtning, så vil jeg have en kristen flygtning. Det skal der ikke være tvivl om. Så kan du diskutere, hvordan du teknisk indretter lovgivningen. Hvis der er enighed om det, kan man sagtens finde en model. Vi har tidligere formået at indrette det på en sådan måde, at der kom flere kristne via FN’s kvotesystem, det kan også være folk af en tredje trosretning, så det kan lade sig gøre. Kommer der flere tusinde med en kristen baggrund fra for eksempel Irak eller andre lande, kan det dog også give problemer på grund af kulturforskelle. Vi har bare den opfattelse, at de er mindre, hvis man har en forståelse for et samfund med kristne værdier.

Kan det ikke skabe det yderligere problem, at folk lyver sig kristne for at blive placeret i Danmark, som der har været debat om i asylsager?

Man kan jo aldrig afvise, at folk vil lyve. Pointen er her, at hvis vi vælger den model, vi taler om, styrer vi selv. Og hvis vi vurderer et år, at nogle forsøger at lyve, så kan vi lukke for ordningen eller tage halvt så mange. Vi har bedre styr på, hvem der kommer, vi bestemmer suverænt hvor mange.

Men hvis en ordning blev indgået som en fælles europæisk aftale, så kan man ikke bare et år halvere eller slet ikke tage kvoteflygtninge. Hvad gør man så?

EU skal slet ikke bestemme noget som helst. Det gode ved FN’s kvotesystem er, at hvert land lægger billet ind på, hvor mange og hvem de tager. Det er slet ikke så dumt. Så vi kan fuldstændig inden for de internationale spilleregler få bragt flygtningetallet ned på 500 inklusive familiemedlemmer. Det ville være historisk, for så ville Danmark siden 1983 aldrig have haft så godt styr på udlændingeloven, hvad angår flygtningestrømmen.