Diskoteker falbyder alkohol til unge på Facebook

Ifølge undersøgelse fra foreningen Alkohol og Samfund sker der hyppige brud på forbuddet mod at markedsføre og sælge alkohol til 16-17-årige. Konference på Christiansborg skal klargøre, om der er brug for strammere regler

66 ud af 82 diskoteker i Alkohol og Samfunds undersøgelse bryder de regler på området, som skal beskytte unge under 18 år mod alkoholreklamer.
66 ud af 82 diskoteker i Alkohol og Samfunds undersøgelse bryder de regler på området, som skal beskytte unge under 18 år mod alkoholreklamer.

Et diskotek i Holstebro, der på Facebook bekendtgør, at der er billige drinks efter et modeshow på byens handelsgymnasium. Et andet diskotek i Vejen, der efter gymnasiernes sidste skoledag indbyder til læseferiefest for unge over 16 år. Og et tredje diskotek i Helsingør, som tager ud med gratis drinks til de nyudklækkede studenter, tager billeder af de unge med drinks i hånden og lægger dem på Facebook.

Eksemplerne stammer fra rapporten ”Diskoteker og markedsføring”, som foreningen Alkohol og Samfund offentliggør den 27. januar i forbindelse med en konference om emnet på Christiansborg. Rapporten bygger på en undersøgelse af, hvordan 82 danske diskoteker anvender det sociale internetmedie Facebook i deres markedsføring. Og ifølge Alkohol og Samfund bryder 66 af de 82 diskoteker de love eller retningslinjer på området, som skal beskytte unge under 18 år mod alkoholreklamer.

”Vi mener, det er et område, der er for lidt opmærksomhed omkring. Ingen andre end de unge selv følger med i, hvordan diskotekerne kommunikerer på Facebook, og derfor går det ikke op for de voksne, at mange diskoteker her bryder med deres eget regelsæt,” siger Johan Damgaard Jensen, direktør i Alkohol og Samfund, som er en politisk uafhængig forening, der har som formål at styrke forebyggelsen af alkoholproblemer i Danmark.

Ifølge markedsføringsloven må markedsføring rettet mod børn og unge ikke indeholde ”omtale af, billeder af eller henvisninger til rusmidler, herunder alkohol,” og branchens egne retningslinjer for god skik i markedsføring af alkohol slår fast, at ”markedsføringen ikke må finde sted på arbejdspladser, uddannelsesteder og kollegier.” Men på de 66 af 82 diskoteker har foreningen fundet eksempler på brud på både loven og retningslinjerne. Det sker rent fysisk i form af diskoteker, der tager ud og uddeler drinks-billetter på gymnasier, men i høj grad også på internet, hvor diskotekerne kommunikerer i de Facebook-fora, hvor man ved, man får gymnasieelever og andre unge i tale.

”Gymnasieelever er en gruppe, der drikker rigtig meget. Gymnasiet er mere alkoholorienteret end for eksempel erhvervsskolerne,” påpeger Johan Damgaard Jensen.

Han gør opmærksom på, at begrebet ”16 plus-fester” er blevet en fast term i unges festkultur. Den indikerer, at festen ikke er for unge under 16-årige, som enhver form for alkoholsalg til er forbudt ved lov. For 16-17-årige er billedet mere broget, idet de må købe alkohol under 16,5 procent i kiosker, men ikke købe alkohol på et diskotek, og som nævnt må man heller ikke reklamere over for denne gruppe.

Ifølge relationschef Christopher Susé fra diskotekernes - og hotellers og restauranters - brancheorganisation Horesta, er de uens regler ”noget rod”. Han mener, at det primært er kioskernes lovlige salg, som ligger bag, når 16-17-årige raver berusede rundt i nattelivet.

”Det er ikke vores opfattelse, at problemet med markedsføring og udskænkning til 16-17-årige er så omfattende, som Alkohol og Samfund siger. Det, vi hører fra vores medlemmer, er, at hvis de kommer til at overtræde regler, skyldes det mere uvidenhed end et bevidst fravalg. Som restauratør eller diskoteksejer løber man en stor risiko, hvis man sælger til unge under 18 år, fordi det kan koste bevillingen og dermed livsgrundlaget for den enkelte,” siger han.

Mens Alkohol og Samfund konkluderer, at branchens egne retningslinjer for markedsføring er for svag en regulering, mener Christopher Susé omvendt, at retnings-linjerne, som håndhæves af Alkoholreklamenævnet virker rigtig godt, idet der her bliver taget hånd om mindre sager, som ellers skulle belaste forbrugerombudsmanden eller det civile retssystem.

Vagn Jelsøe, vicedirektør i Forbrugerrådet Tænk, placerer sig nogenlunde midt mellem de to organisationers synspunkter og vurderinger:

”Markedsføring af alkohol til unge er ikke et fuldstændig ureguleret og ukontrolleret område. Der er retningslinjer, men jeg er enig med Alkohol og Samfund i, at der tydeligvis er store håndhævelsesproblemer. Det er svært for forbrugerombudsmanden at få kendskab til alle sagerne, og det ville nok heller ikke være den mest hensigtsmæssige anvendelse af hans tid.”