DOKUMENTATION: Navnelisten for ”Kirke, kend din plads!”

112 præster har skrevet under på en erklæring, der støtter politiets rømning af Brorsons Kirke på Nørrebro

Fra initiativtagerne bag "Kirke, kend din plads!" har vi modtaget nedenstående erklæring samt en navneliste over samtlige 112 præster. Her følger den den præcise ordlyd af erklæringen:

I nogen tid har en gruppe afviste asylansøgere fra Irak nydt såkaldt kirkeasyl i Brorsons kirke på Nørrebro, indtil en politiaktion fik rømmet kirken.

Det hævdes, at denne aktion markerer et brud med kirken som selvstændigt rum. Det er en misforståelse. Kirken er ikke et selvstændigt rum i forhold til gældende lov og ret. Kirkehuset er en ramme om forkyndelsen af Guds ord og sakramenternes forvaltning.
Guds hus er ikke en appelret, hvor myndighedernes afgørelser kan omgøres under henvisning til en højere ret som defineret af selvbestaltede moralske instanser.

Det er misbrug af kirkens rum, når man giver rum til kampagner mod det verdslige retssamfunds afgørelser og påberåber sig en særlig hellighed, som unddrager sig almindelig ordenshåndhævelse. Den reformatoriske kirkeopfattelse afviser kirken som en overdommer i verdslige sager.

Vi skal ikke have en kirkestat i staten. Kirkens plads er under ordet, som alene helliger huset, ikke over samfundets ret. Asyl gives af de danske myndigheder på lovens grund ikke af tilfældige kirkefolk på sympatiens grund. Staten må kende sin grænse i forhold til kirkens lære, men kirken må også kende sin grænse i forhold til statens myndighed.

Det er på sin plads, at kirken er kirke og staten stat.


Hermed navnene bag Kirke, kend din plads!, som alle er præster og teologer i den danske folkekirke:

1. Teolog Katrine Winkel Holm, Haslev
2. Sognepræst Jesper Bacher, Tirsted-Vejleby-Hillested-Skørringe
3. Sognepræst Mogens Dalsgaard, Uldum
4. Sognepræst Jette Dissing, Uldum
5. Sognepræst Aage Møller, Bolbro
6. Sognepræst Agnete Raahauge, Hørup
7. Sognepræst Anders Blichfeldt, Holeby-Bursø
8. Sognepræst Anders Lundbeck Rasmussen, Dreslette-Helnæs
9. Konstitueret sognepræst Margrethe Horstmann, Karleby-Horreby-Sdr, Alslev
10. Pastor emeritus, Visti Christensen, Birkerød
11. Sognepræst Bendicht Mader, Radsted-Tårs
12. Pastor emeritus Bent Christensen, Torslunde
13. Sognepræst Carsten Møller-Christensen, Allinge-Sandvig
14. Sognepræst Christian Langballe, Tjele-Nørre Vinge
15. Sognepræst Elisabeth K. Jensen, Augustenborg
16. Pastor emeritus Erik Jakob Petersen, Gelsted
17. Pastor emeritus Erik Sloth, Tåsinge
18. Sognepræst Finn Malthe Madsen, Malling
19. Sognepræst Frits Erik Jensen, Harring-Stagstrup
20. Sognepræst Hans Erik Apelgren, Asferg-Fårup
21. Pastor emeritus Hans H. Graversen, Brabrand
22. Sognepræst Henrik Bang-Møller, Skagen
23. Sognepræst Henrik Guldbrandt Kjær, Naur-Sir-Holsterbro
24. Teolog Henrik Frost, Vanløse
25. Provst Jens Lose, Aastrup
26. Sognepræst Johanne Sloth, Bjerreby-Landet
27. Pastor emeritus John W. Hørbo, Nykøbing Sjælland
28. Provst Kaj Ross-Hansen, Skrydstrup
29. Teolog Kirsten Sarauw, København
30. Sognepræst Kristian Østergaard, Sorø
31. Sognepræst Lars Christoffersen, Hee-No
32. Teolog Lars Rasmussen Brint, Aalborg
33. Konstitueret sognepræst Merete Bøye, Linå
34. Pastor emeritus, Bjørn Moe, Horsens
35. Sognepræst Claus Thomas Nielsen, Stauning
36. Sognepræst Morten Rydal, Hem-Hindborg-Dølby
37. Pastor emeritus Olav Fog, Skanderborg
38. Provst Ole Brehm Jensen, København
39. Sognepræst Rikke Knudsen, Aarup-Rørup
40. Teolog Simon Høgsbro Larsen, Århus
41. Sognepræst Stefan Klit Søndergaard, Broager
42. Domprovst Steffen Ravn Jørgensen, Helsingør
43. Sognepræst Susanne Oxholm Jørgensen, Købelev-Vindelev
44. Sognepræst Morten Brøgger, Kirke Stillinge
45. Sognepræst J. Christian Madsen, København
46. Sognepræst Michael Fagerlund, Hunseby
47. Sognepræst Thomas Ø. Aallmann, Thurø
48. Sognepræst Alfred Kirketerp, Assing
49. Sognepræst Ulrik Pilemand, Ulbjerg-Lynderup, Låstrup
50. Sognepræst Robert Landeværn Ryholt, Vester Torup-Roum
51. Provst Hans P. Lausten-Thomsen, Ryde-Handbjerg
52. Sognepræst Anne Rydahl Nielsen, Ulse-Vester Egede-Øster Egede
53. Sognepræst Anders Quistorff, Gjesing
54. Sognepræst Jan Brogaard, Gudum-Lillevorde
55. Sognepræst Laurids Korsgaard, Frederikshavn
56. Sognepræst Dorte Volck Paulsen, Nykirke-Vonge
57. Sognepræst Torben Bramming, Ribe-Seem
58. Sognepræst Søren Matthiesen, Vinding
59. Sognepræst Martin Corfix, Lynge-Uggeløse
60. Teolog Mai Bjerregaard Andersen
61. Sognepræst Kåre Engholm Pedersen, Gedsted-Fejlsø
62. Sognepræst Jørgen Hanssen, Roager-Spandet
63. Sognepræst Heinrich Wichmann Pedersen, Nørup
64. Sognepræst Pernille Troldborg, Gørding
65. Sognepræst Jakob Sandal, Husby- Sdr. Nissum
66. Sognepræst Frede Dalum, Esbjerg
67. Lektor Anna Vind, Købehavn
68. Sognepræst Peter Søgaard, Sneum-Tjæreborg
69. Pastor emeritus Johannes Bundgaard, Sorø
70. Pastor emeritus Majken Frost, Horsens
71. Valgmenighedspræst, Morten Kvist, Herning
72. Pastor emeritus Leif Volck Madsen, Harislee
73. Sognepræst Jens Pind Jørgensen, Volstrup
74. Provst Hans-Henrik Nissen, Rungsted
75. Sognepræst Poul Christian Tulinius, Varde
76. Sognepræst Karl Lund, Ansager
77. Pastor emeritus Richardt Riis, Horsens
78. SognepræstAnna Grethe Christensen, Oksby-Ål
79. Sognepræst Elna Vinther Lasthein, Sønder Omme
80. Sognepræst Anders Frederiksen, Slaglille-Bjernede-Alsted-Fjenneslev
81. Sognepræst Torsten Dam-Jensen, Osted-Allerslev
82. Sognepræst Simon Talbo Linneberg Stubkjær, Skærbæk
83. Sognepræst Ingrid Lisby Schmidt, Esbjerg
84. Sognepræst Villy Mølgaard, Vesterkær
85. Pastor emeritus Kjeld L. H. Kristensen, Svendborg
86. Sognepræst Peder Kjærsgaard Roulund, Viborg
87. Sognepræst Mads Mønsted, Egernføde
88. Sognepræst Jens Chr. Jensen, Jerne
89. Sognepræst Edith Thingstrup, Ledøje-Smørum
90. Provst emeritus Lorenz Peter Christensen, Sønderborg
91. Sognepræst Poul Krabbe-Poulsen, Dronninglund
92. Professor Jesper Høgenhaven, Frederiksberg
93. Teolog Nana Hauge, Hvidovre
94. Sognepræst Bodil Nørager, Tødsø-Sdr.Dråby
95. Provst emeritus Niels Carl Lilleør, Hillerød
96. Sognepræst Kathrine Bang Lilleør, Slagslunde-Ganløse
97. Teolog Karsten Farup Hansen, København
98. Konstitueret sognepræst Tom Thygesen Daugaard, Gadstrup-Syv
99. Sognepræst Knud Lundbek Hansen, Øster Starup-Vester-Nebel
100. Sognepræst Troels Bak Stensgaard, Helsingør
101. Stud. theol. Allan R. Pedersen, Kjellerup
102. Sognepræst Jette Langgaard Andersen, Thyregod-Vester
103. Sognepræst Peter Østerby-Jørgensen, Galtrup-Øster-Jølby-Erlsev.
104. Teolog Marianne Wagner, Tranekær
105. Sognepræst Peter Christian Jensen Schiang, Julesminde
106. Fungerende sognepræst Solveig Bøye, Vium-Krarup
107. Stud. theol. J.K.B, Pedersen, Oksbøl
108. Pastor emeritus Arne Hvid, Dianalund
109. Sognepræst Ole Engberg, Bredstrup-Pjedsted
110. Sognepræst Tine Junker Dalgaard, Nibe-Volkslev
111. Sognepræst Esper Dalgaard, Harridslev-Albæk-Støvring
112. Provst emeritus, Carsten Johansen, Nørup