Dom skaber tvivl om handicappedes rettigheder

Landsrettens stadfæstelse af tvangsbortadoptionen af en hjerneskadet mors barn skaber bekymring hos Institut for Menneskerettighederfor handicappedes forældrerettigheder. Socialchef fastholder, at dommen tilgodeser barnets tarv

Jane og Eddys (foto) datter Michelle, som er hjerneskadet, har længe frygtet tvangsfjernelse af sin datter. Nu er frygten blevet til virkelighed, idet Landsretten har afgjort, at hun ikke længere kan beholde slægtskabet til den i dag 8-årige pige. Foto: Leif Tuxen
Jane og Eddys (foto) datter Michelle, som er hjerneskadet, har længe frygtet tvangsfjernelse af sin datter. Nu er frygten blevet til virkelighed, idet Landsretten har afgjort, at hun ikke længere kan beholde slægtskabet til den i dag 8-årige pige. Foto: Leif Tuxen

Michelle er ikke længere mor til sin datter.

Det afgjorde Østre Landsret, da retten fredag i sidste uge afsagde endelig dom i sagen om den otte-årige pige, der siden 2011 har været indstillet til bortadoption imod sin hjerneskadede mor Michelles vilje.

Pigens familie har i flere år kæmpet imod en bortadoption. Nu kæmper de med at forstå Landsrettens beslutning.

”Min datter er helt ødelagt. Det er vi også. Vi har forberedt os så godt som muligt. Alligevel kommer det som et kæmpe chok. Vi forstår det slet ikke,” siger Michelles mor Janne Madsen, der i årevis har kæmpet for sin datters ret til at beholde sit barn.

Afgørelsen er ikke bare historisk, da det er første gang i nyere tid, at et barn til en handicappet mor bortadopteres med tvang, men også principiel, fordi den danner præcedens for lignende sager fremover.

Derfor vækker den bekymring ikke bare blandt landets handicaporganisationer, men også hos Institut for Menneskerettigheder, der frygter, at den vil skabe usikkerhed om handicappede forældres rettigheder.

”Vi er meget bekymrede, ikke mindst fordi der er ny lovgivning på vej, der fremover vil gøre det endnu nemmere at tvangsbortadoptere børn mod deres forældres vilje. Set i det lys skaber afgørelsen fra Landsretten stor usikkerhed omkring de handicappede forældres retssikkerhed,” siger Maria Ventegodt Liisberg, der er jurist og ligebehandlingschef ved Institut for Menneskerettigheder.

Hun har samtidig svært ved at se, hvilke begrundelser landsretten lægger til grund for stadfæstelsen af bortadoptionen.

Den otteårige pige har været anbragt i pleje siden fødslen, men har haft jævnligt samvær med sin hjerneskadede mor. En ordning som familien har ønsket skulle fortsætte.

”Vi mener ikke, at Landsretten i tilstrækkelig grad har gjort klart, hvilke særlige omstændigheder, der har været for at skride til bortadoption fremfor at fortsætte den frivillige anbringelse,” siger Maria Ventegodt Liisberg.

I Rødovre Kommune, der i sin tid indstillede den otteårige til adoption, er der tilfredshed med afgørelsen.

Socialchef Ole Pass håber, at Landsrettens afgørelse vil betyde, at der nu bliver sat endeligt punktum i en sag, han betragter som dybt tragisk og ulykkelig for alle involverede parter.

”Jeg er glad for, at Landsretten har handlet i barnets tarv. Det er klart, at det har været en sag, der ikke har kunnet undgå at gøre stort indtryk, fordi den er så ulykkelig. Men vores sagsbehandling har været grundig og indstillingen til adoption den rigtige. Det har vi nu også Landsrettens ord for,” siger Ole Pass og fortsætter:

”At Institut for Menneskerettigheder så igen rejser tvivl om sagen, kan jeg kun ryste på hovedet af. Jeg kender ikke til andre sager, der er blevet gennemprøvet som denne. Det er kun godt, da den er alvorlig og principiel, men nu må alle altså anerkende, at der er blevet handlet i barnets interesse, og at bortadoption er den rigtige løsning,” siger han.Sagen KortI 2007 føder hjerneskadede Michelle en lille pige.

Pigen placeres fra fødslen i frivillig familiepleje hos et barnløst par.

Den lille pige ser sin mor jævnligt ved overvåget samvær. Først i et par timer ugentligt, senere halvanden time hver 14. dag. Pigen møder og kender også flere af Michelles familiemedlemmer.

I 2009 gennemfører Folketinget en lov, der skal gøre det nemmere at bortadoptere børn, hvis forældre ikke kan forventes at blive i stand til selv at tage vare på dem. Michelles datter passer i den kategori, og hun indstilles til bortadoption af Rødovre Kommune.

Familien modsætter sig bortadoptionen, men de taber sagen i byretten i november 2013.

Ankesagen berammes til juni 2014, men bliver udskudt, da landsrettens retsformand vurderer, at der ikke i tilstrækkelig grad er kastet lys over sagens akter.

Landsretten har nu fældet dom i sagen og afgjort, at Michelle og hendes familie ikke længere kan beholde slægtskabet til den i dag syv-årige pige. Pigen er tvangsbortadopteret til sin plejefamilie.

Læs hele familiens historie 
Kristeligt Dagblads journalist Freja Bech-Jessen har fulgt familien forud for afgørelsen. Læs alle tre kapitler her:
 
Kapitel 1Barnet er kun til låns 
Kapitel 2Hvis lille barn er du? 
Kapitel 3Vi er familien