Prøv avisen

Dronningen opfinder ”pensionsalder for prinsgemaler”

Prins Henrik går på pension. "Min mand har besluttet at drosle ned. At gå på pension", sagde dronning Margrethe i sin nytårstale. Foto: Morten Stricker

Prins Henrik kan blive en rollemodel ved at prioritere et otium med fokus på det, som giver glæde

Det er en nyhed i sig selv, at Dronningens nytårstale 2015 blev brugt til at annoncere en nyhed. Det konstaterer lektor i historie ved Københavns Universitet Jes Fabricius Møller. Han er kongehusekspert og tilknyttet Kristeligt Dagblad som blandt andet anmelder.

”Der et ganske ukendt fænomen, at man bruger nytårstalen til at annoncere en nyhed. I absolut bedste sendetid takkede hun Prinsgemalen og opfandt kategorien 'pensionsalder for prinsgemaler'. Indeholdt i nyheden ligger givet et ønske om at stoppe for spekulationer om, i hvor høj grad Prinsgemalen deltager ved officielle lejligheder,” siger Jes Fabricius Møller.

I talen gjorde dronning Margrethe det klart, at prins Henrik selv har ønsket at trække sig tilbage. Jes Fabricius Møller siger, at Dronningen introducerer et princip, som hun ikke selv hylder.

”Dronningen tager ikke let på den forpligtelse, hun varetager som regent. Hun ser sit embede afgrænset af hendes fars død og hendes egen død. Embedet er så at sige en skæbne, hun tager på sig, og samme logik kan man sige, at Prinsgemalen træder ind i ved ægteskabet, men den logik er ikke blevet fulgt,” siger Jes Fabricius Møller.

Han drager en parallel til den tale, dronning Ingrid holdt i 1997, da dronning Margrethe fejrede sit 25-års regentjubilæum. Noget uventet rejste dronning Ingrid sig og sagde blandt andet følgende til dronning Margrethe:

”Og Daisy, du har jo to dejlige sønner, så jeg tror, at jeg trygt kan lukke mine øjne, og de vil gøre det bedste for Danmark.”

”Dén, der en dag skal have embedet, står parat til at overtage flere opgaver, og kronprinsparret har allerede overtaget en lang række opgaver,” siger Fabricius Møller.

Årets første dag bød på mange anerkendende og rosende ord om prins Henriks beslutning. Jes Fabricius Møller vurderer ikke, at Prinsgemalens såkaldte pensionering vil rokke ved danskernes forhold til kongehuset.

”Regentparret som par spiller ikke nogen særlig fremtrædende rolle i danskernes bevidsthed. Det er Dronningen og Prinsgemalen, man forholder sig til som individer.”

”Dronningen og Prinsgemalens popularitet har ifølge flere målinger været meget forskellige, skønt det i løbet af de seneste år er gået op for flere, at vi har overset den personlighed, Prinsgemalen er,” siger Jes Fabricius Møller.

At en 81-årig prinsgemal vælger at sætte tempoet ned, kan ifølge Margrethe Kähler, der er chefkonsulent i Ældre Sagen, få betydning for synet på alderdommen. Hun mener, at Prinsgemalen kan blive en rollemodel for ældre ved at vælge at bruge sit otium på det, som giver ham glæde.

”Når man nærmer sig livets tæppefald, er der, groft sagt, to veje, man kan gå. Man kan vælge at blive nedtrykt og sur, eller man kan tage 'nej-hatten' på i forhold til pligterne og i stedet fokusere på det, som man oplever, giver livet værdi. Prinsgemalen har tydeligt valgt det sidste, og det tjener ham til ære.”

”Mange veluddannede ældre ønsker at være i gang fagligt, til de er langt oppe i årene, men når man ved, at tæppefaldet nærmer sig, kan der være meget livskvalitet i at starte et slags nyt liv med fokus på det, som bringer glæden ind i livet,” siger Margrethe Kähler.