Prøv avisen

Dronningen rakte over generationskløften

På den ene side er det berettiget, når Dronningen i sin nytårstale tale giver udtryk for, at det for den gamle generation er værd at lytte til de unge i for eksempel klimaspørgsmål. På den anden side virker det også på sin plads, når hun henvender sig direkte til børnene og kommer med en moralsk opsang, mener teolog og antropolog Tanja Hall. Foto: Keld Navntoft /Ritzau Scanpix

Børn og unge har en del at lære om klassiske dyder som nærvær og ansvarlighed. Til gengæld går de unge i spidsen i forhold til at handle på globale udfordringer. Denne dobbelthed og gensidighed mellem nutidens generationer blev ifølge iagttagere fint italesat i Dronningens nytårstale

Nutidens 14-24-årige, som blandt kendere går under betegnelsen ”Generation Z”, er en generation fuld af paradokser. På den ene side er de unge uhyre optaget af at gøre en positiv forskel i verden, at jagte mening frem for profit og af ikke kun at tænke, men også handle i forhold til problemerne. Men på et andet plan er det, der for alvor optager dem, ikke et større fællesskab, men deres eget individuelle selvrealiseringsprojekt.

Sådan lyder generations-diagnosen fra Tanja Hall, teolog, antropolog og medforfatter til bogen ”Generation Z – ud af en neondrøm”, som netop analyserer, hvad der kendetegner denne aldersgruppe. Og hun mener, at dronning Margrethe i sin nytårstale på meget fin vis fik sat ord på, hvad ældre og yngre kan gøre for at række over paradokser og generationskløfter og nå hinanden.