Prøv avisen

Dyrlægehjælp kommer også ejere til gode

Mette Aamand Sørensen, der er frivillig Dyrlæge i Projekt Udenfor, ser til Jimmys hund, Siki. Foto: Holger Henriksen.

Gratis dyrlægehjælp kommer ikke bare dyrene, men i høj grad også deres ejere til gode. De hjemløse er nemlig tæt knyttede til deres dyr - og parate til at gå langt for, at de skal have det godt

Hovedstadens hjemløse står i kø for at få tilset deres hunde, katte og kaniner, når det frivillige dyrlægekorps en gang om måneden stiller deres ekspertise gratis til rådighed i Ørstedsparken i det indre København. Dyrlægehjælpen, der blev etableret i samarbejde med hjemløseprojektet Projekt Udenfor for snart tre år siden, er gået hen og blevet en stor succes - ikke mindst for dyrenes ejere.

"Dyrene har det faktisk rigtig godt. Det er typisk kun småskavanker, der skal ordnes. Men dyrlægernes arbejde betyder enormt meget for de hjemløse, som er tæt knyttet til deres dyr. For nogle er dyret deres eneste ven - så de bliver rigtig bekymrede, hvis dyret pludselig ikke har det godt," forklarer Brian Sørensen, koordinater i Projekt Udenfor.

Han bakkes op af Mette Aamand Sørensen, der udover sit arbejde i en almindelig dyrlægepraksis også hjælper de hjemløse dyreejere, der ikke selv har råd til at betale for konsultation og behandling.

"Vi møder ofte meget bekymrede ejere, der er parate til at gå langt for deres dyr. Det er ikke sjældent, at de giver deres dyr mad, før de selv spiser eller springer et måltid over, hvis bare deres hund får nok at spise. Det er helt tydeligt, at det er dyr, der er højt elskede og betyder meget i deres ejers liv," siger Mette Aamand Sørensen.

De hjemløse kan også kontakte dyrlægerne direkte, hvis deres dyr pludselig bliver syge. Når det er akut, rykker dyrlægerne ud med det samme, ellers bliver der aftalt en tid og et sted - typisk en plads eller station i byen - hvor patienten kan blive tilset.

"Det kan være alt fra en rift i trædepuden, en knude over skulderbladet eller et udslæt under pelsen. De hjemløse er meget sammen med deres dyr, så de har en god fornemmelse for, hvordan de har det, og reagerer hurtigt, når der er noget galt," siger Mette Aamand Sørensen.

De hjemløse, der har dyr, som er så syge, at de skal behandles på klinik for at overleve, får i nogle tilfælde hjælp til at betale for behandlingen af Projekt Udenfor eller fra fonde, der støtter de frivillige dyrlæger.