Prøv avisen

Efter otte år med positiv vækst halter Danmark fortsat

Væksten er ifølge konvergensprogrammet fortsat moderat, hvilket kræver reformer, mener LA-minister.

Dansk økonomi er i fremgang, selv om væksten er moderat på 1,5 procent i år, hvilket er i tråd med forventningerne.

Næste år ventes en vækst på 1,7 procent, hvilket også var ventet.

Det fremgår af regeringens konvergensprogram, der er en oversigt, som Danmark sender til EU om landets økonomiske udvikling, en slags selvangivelse.

Overordnet går det fint, mener økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll (LA).

- Det går fint. Det er sådan, at vi kan se, at de reformer, der er gennemført tidligere, de virker. Økonomien er inde i et lille opsving.

- Produktivitetsudviklingen halter stadig efter mange andre lande, og der er stadig brug for reformer, i forhold til det vækstpotentiale Danmark har, siger han.

Dermed er det ottende år i træk med positiv vækst, og økonomien nærmer sig en situation med fuld beskæftigelse.

Men væksten skal gerne op over de magiske 2,0 procent igen, og derfor er der brug for blandt andet arbejdsudbudreformer, altså at flere skal stå til rådighed på arbejdsmarkedet eller er villige til at arbejde mere.

- Vi er ved at komme på rette spor, men det siger jo bare, at det her er, hvis vi ikke gør yderligere. Men vores ambitioner er at få væksten op på den anden side af to procent igen.

- Det kræver arbejdsudbudreformer og produktivitetsforbedringer, siger Simon Emil Ammitzbøll.

Anført af professor Nina Smith har flere ellers sagt, at der næppe er mere at hente i reformer af arbejdsudbuddet.

- Kritikken er lidt forstummet på det seneste. Vi har det problem, at den faktiske og strukturelle ledighed sandsynligvis rammer hinanden allerede næste år, siger ministeren.

Med det mener han, at der er udsigt til en årrække med fremgang i antallet af beskæftigede, men også risiko for, at der opstår mangel på arbejdskraft i de kommende år.

Alene sidste år steg beskæftigelsen med næsten 50.000 personer.

Ledigheden er faldet og var sidste år på det laveste niveau i 40 år, hvis der ses bort fra 2007-08, hvor forudgående års overophedning bragte ledigheden ned på et meget lavt niveau.