Et efterskoleophold varer – i hvert fald i ånden – ofte meget længere end et år

Der kan være mange grunde til at tage på efterskole. Nogle elever tager af sted for at blive bedre rent fagligt, nogle for at fordybe sig i en bestemt sport og andre for at udfordre sig selv rent socialt. Men fælles er, at når efterskoleåret er omme, tager eleverne efterskoleværdierne med sig videre ud i livet

Et efterskoleophold varer – i hvert fald i ånden – ofte meget længere end et år

Hvad er en efterskole i 2018? Hvis man går rent faktuelt til værks, er det let at svare på. Ifølge Den Danske Ordbog er en efterskole en ”kostskole for unge mellem 14 og 18 år, hvor der dels gives undervisning svarende til folkeskolens 8.-10. klassetrin, dels almendannende undervisning”, og hvis man fortsætter ned ad det spor, kan det tilføjes, at der i øjeblikket findes 241 efterskoler i Danmark, og at et efterskoleophold typisk varer et år.

Men hvis man har været så meget som bare i nærheden af en af landets efterskoler, ved man også, at den beskrivelse langtfra rummer hele svaret. Og hvis man bladrer lidt frem i tillægget ”Efterskole2018”, vil man ikke bare opleve, at efterskolelivet i dag kan se ud på mange måder, men man vil også opleve, at de aftryk, et efterskoleophold sætter, ofte sidder fast, længe efter efterskoleopholdet er slut.

For en efterskole er meget mere end en kostskole for unge mellem 14 og 18 år, og et efterskoleophold varer – i hvert fald i ånden – ofte meget længere end et år. Netop derfor løfter efterskolerne en vigtig dannelsesopgave i vores samfund, og selvom det måske var musik-, fodbold- eller e-sportslinjen, der i første omgang virkede tiltrækkende, er det ofte noget helt andet end sportsundervisningen, den voksne efterskoleelev tænker tilbage på, når efterskoletiden mindes.

Heldigvis er landets efterskoler bevidste om det ansvar, de bærer, og gemt bag de forskellige efterskoleprofiler og den store bredde i fagudbud er efterskolernes fælles rygrad stadig intakt: Efterskolerne klæder ungdommen på til livet.

Når en efterskole i 2018 skal klæde unge mennesker på til livet, er psykiske lidelser desværre ikke til at komme uden om. For antallet af børn og unge med psykiske lidelser som angst, depression, adhd og spiseforstyrrelser er tredoblet i løbet af de seneste 10 år, og det er også noget, efterskolerne mærker.

Derfor har Efterskoleforeningen igangsat en række initiativer, som skal give skolerne de kompetencer, som tiden efterlyser, hvilket er et emne, der bliver udfoldet på side 12 i dette tillæg.

Men også på de enkelte efterskoler gør man meget for at klæde eleverne på til fremtiden. På True North Efterskole i Østjylland, som læserne kan tage med på besøg hos på side 6 i dette tillæg, har personalet netop gjort sig mange tanker om, hvad eleverne skal tage med sig fra deres efterskoleophold, og her fokuserer man på undervisning, der har lederskab og selvudvikling i centrum.

Det er andre værdier, eleverne får med i bagagen fra Danmarks nyeste efterskole, Aalborg Efterskole, som har et kristent ståsted. Hvad det betyder for de elever, der går der, fortæller nogle af dem på side 10 i tillægget ”Efterskole2018”.

Og som bevis på, at efterskoleopholdet kan have betydning langt ind i fremtiden, fortæller på side 8 en gruppe venner, der mødte hinanden på Osted Fri- og Efterskole for 15 år siden, hvordan de i dag stadig er hinandens bedste venner, selvom efterskoleopholdet for længst er slut.