Prøv avisen

På efterskolen er der altid plads til at fejle – næsten

Ønske om samvær, modning og personlig udvikling har altid været vigtige motiver for unges valg af efterskole. Men i de senere år er ambitionsniveauet i eksamensfagene kommet til at spille en større rolle, viser ny undersøgelse. Dette billede viser elever på rollespilsefterskolen Epos på Als. – Foto: Julie Meldhede Kristensen.

I de senere år er der på efterskoler blevet mere tolerance over for natterend, mindre over for rygning – og fortsat nultolerance over for alkohol og stoffer

I forrige skoleår indførte den grundtvig-koldske Vedersø Idrætsefterskole i Vestjylland kønsblandede elevgange. Det betyder, at eleverne fortsat deler værelse med personer af samme køn som dem selv, men kan være naboer med nogen af det modsatte køn. Hensigten er, at de to køn skal have et mere tolerant og mindre fremmedgjort forhold til hinanden, og det er en del af en udvikling, som ifølge forstander Kim Skouborg har fundet sted over de seneste år på mange danske efterskoler.

”Hvis vi går 10 år tilbage, var det ikke så almindeligt, at drenge og piger boede på gang med hinanden, men siden har det for alvor taget fart, og de erfaringer, vi har gjort, siden vi indførte det, har kun været positive. Vi har styrket fællesskabet mellem drenge og piger, og vi undgår, at der blandt drengene opstår en macho-kultur, som gør det sværere for den enkelte dreng at møde pigerne på en ordentlig måde,” siger han.

I tidligere tider var ”natterend” mellem drenge- og pigeværelser med deraf følgende kæresterier et af de punkter, der i efterskolers ordensregler var omgærdet med stor alvor. Men selvom den nye efterskoleundersøgelse fra professionshøjskolernes Absalon og UC Lillebælt peger på, at der også hos nutidens elever er en angst for hjemsendelse på grund af brud på ordensreglerne, er angsten der mest først på skoleåret. Og natterend hører ikke længere til de alvorlige forseelser.

”Det kan da godt være, at kønsblandede gange fører til, at flere bliver kærester, men det er vi ikke bekymrede over, selvom sex ikke er tilladt på efterskolen,” siger Kim Skouborg.

Han slår fast, at der på Vedersø Idrætsefterskole er ”plads til at fejle”, og at det hører med til at være teenager at udfordre grænserne. Men på nogle punkter skal en efterskole vise nultolerance, og forstanderen peger på alvorlige overtrædelser, som er dem, der kan udløse, at en elev må forlade efterskolen uden at komme tilbage.

”De tunge poster, som kan medføre bortvisning, handler om alkohol, stoffer, vold og mobning,” siger forstanderen, som ikke har oplevet de store udfordringer med at håndhæve dette.

Hvis synet på natterend er blevet mindre strikst de seneste år og synet på alkohol og stoffer fortsat er nultolerance, så er tobak – og måske især snus – de nye punkter, som efterskolerne har skærpet kursen over for, vurderer forstanderen:

”På den måde kan man sige, at efterskolerne følger det øvrige samfund. I begyndelsen havde vi et rygeskur til de lærere, der var rygere. Det har vi ikke engang længere.”