Ekspert: Lav starthjælp er uden væsentlig betydning for flygtningestrøm

Venstres idé om at begrænse antallet af flygtninge ved at skære i sociale ydelser er urealistisk, lyder vurderingen fra migrationsforsker

Få flygtninge kender til de sociale ydelsers størrelse, før de kommer til et land, vurderer ekspert. Arkivfoto.
Få flygtninge kender til de sociale ydelsers størrelse, før de kommer til et land, vurderer ekspert. Arkivfoto. Foto: Bax Lindhardt.

Når flygtninge fra Syrien og Eritrea krydser Middelhavet og lander i Italien eller Grækenland, har de sjældent en idé om, hvilket land de vil ende i, og hvordan de sociale ydelser i forskellige europæiske lande er skruet sammen. Derfor er det højst usikkert, om en sænkelse af kontanthjælpen for flygtninge vil betyde, at færre asylsøgere vælger at komme til Danmark.

Sådan lyder meldingen fra en forsker og Dansk Flygtningehjælp efter, at Venstre i går kom med et udspil, der skal begrænse antallet af asylsøgere. Sidste år modtog Danmark 14.815 flygtninge, og det er en fordobling i forhold til 2013, hvor 7557 asylsøgere kom til Danmark.

På et pressemøde lancerede Venstre i går en såkaldt ”straksopbremsning” af den markante stigning i antallet af asylsøgere. Hvis blå blok kommer til magten, vil Lars Løkke Rasmussen (V) indkalde Folketinget for at få hastebehandlet flere lovforslag. Venstre vil som noget af det første sørge for, at ingen nye flygtninge eller familiesammenførte skal kunne modtage kontanthjælp. De skal i stedet modtage en integrationsydelse på niveau med SU.

Desuden vil Venstre genindføre optjeningsprincippet for børnechecken og folkepension for flygtninge. Og endelig vil Venstre genindføre reglen om, at flygtninge kun kan få permanent ophold, hvis de arbejder, taler dansk og reelt er integrerede i det danske samfund.

Migrationsforsker postdoc Martin Lemberg-Pedersen fra Centre for Advanced Migration Studies på Københavns Universitet tvivler på, at forslaget reelt kan bremse antallet af asylsøgere.

”Idéen, om at man regulerer antallet af asylsøgere ved at skære i de sociale ydelser er urealistisk. Mange kommer til det sydlige Europa først. Det er langt fra altid, de er klar over, hvor de skal hen derfra. Der er ikke en klar rute, hvor flygtninge plotter deres asylland ind. Menneskesmuglerne får typisk deres penge inden afrejsen, og de er generelt ligeglade med i hvilket land, flygtninge ender. Der er selvfølgelig undtagelser blandt ressourcestærke flygtninge, der måske planlægger rejsen mere. Men jeg tror, at det er en minoritet,” siger Martin Lemberg-Pedersen.

Han henviser til, at antallet af asylsøgere i Danmark gennem de seneste 14 år nøje har fulgt niveauet i det øvrige Europa. Og når tallet i Danmark er vokset siden 2011, er det en konsekvens af, at der nu er omkring 52 millioner mennesker på flugt på grund af konflikter i Syrien, Eritrea, Somalia og Libyen.

”Sociale ydelser er en alt for simpel forklaring på, hvorfor antallet af asylsøgere vokser. Årsagerne er langt mere sammensatte, og flygtningenes personlige netværk, og om de kender nogen, spiller en stor rolle for deres valg af værtsland. I 2009 og 2010, på Lars Løkke Rasmussens egen vagt, steg antallet af asylsøgere også. Udspillet er nok først og fremmest symbolpolitik beregnet på egne vælgere mere end en løsning af flygtningesituationen,” siger Martin Lemberg-Pedersen.

Hans udsagn underbygges af en undersøgelse foretaget blandt asylsøgere i Storbritannien. Den viser, at to tredjedele af de adspurgte asyl-søgere slet ikke havde planlagt at tage til Storbritannien, og at asylsøgerne havde meget begrænset viden om forholdene i det britiske samfund, inden de rejste.

Dansk Flygtningehjælps generalsekretær, Andreas Kamm, mener grundlæggende, at det høje asyltal afspejler flygtningesituationen i hele Europa.

Han peger samtidig på, at den danske velfærdsstat med gratis uddannelse og lægehjælp er en så fundamental gevinst for flygtninge, der kommer fra lande i opløsning, at de ikke lader sig stoppe af SU-lignende ydelser, som Venstre lægger op til.

”Det kan godt være, at folk, der er her, vil føle sig ugleset. Men set udefra er Danmark stadig et fantastisk attraktivt land i forhold til nogle af de grundpiller, vi har,” siger Andreas Kamm til Ritzau.

Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti og Dansk Folkeparti bakker Venstres forslag op.

Dansk Folkepartis udlændingeordfører, Martin Henriksen, er overbevist om, at mindre favorable sociale ydelser vil påvirke asylsøgeres samlede billede af Danmark, så færre rejser hertil.

”Lars Løkke Rasmussens udspil er et skridt i den rigtige retning. Asyltilstrømningen er gået op og ned. Men i de perioder, hvor vi har været støtteparti for de borgerlige, er den samlet set gået ned, og det fortæller, at stramme regler har stor betydning,” siger Martin Henriksen.