Eksperter giver fire bud på ny karakterskala

En udpeget ekspertgruppe afleverer fire bud på et alternativ til den nuværende karakterskala. Minister ønsker ny skala, men vil ikke pege på sin egen favorit.

Ekspertgruppens evaluering af en ny karakterskala skal nu drøftes politisk. Uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen (S) håber, at det kan munde ud i en klog beslutning om, hvad der skal sættes i stedet for den nuværende 7-trinsskala. (Arkivfoto). Foto: Niels Christian Vilmann/Ritzau Scanpix

Efter otte møder er en ekspertgruppe nået frem til fire konkrete bud på et nyt karaktersystem.

Et af dem skal afløse den udskældte 7-trinsskala, som i dag bliver brugt hele vejen fra grundskole til de videregående uddannelser.

- Det har gjort arbejdet med at opstille modeller for en ændret karakterskala ganske komplekst, men samtidig yderst spændende og relevant, skriver Per Holten-Andersen i forordet til rapporten med de fire bud.

Han er tidligere rektor på CBS og formand for ekspertgruppen.

Gruppen blev nedsat i foråret, efter at en evaluering fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) havde påpeget, at 7-trinsskalaen har en række problemer.

Dels er der for store spring mellem karaktererne midt i skalaen, og dels mangler der en karakter, der - som det gamle 13-tal - anerkender den helt særlige præstation.

Dertil påpegede EVA, at det fungerer dårligt, at beskrivelserne af de enkelte karakterer fokuserer på mangler, frem for på hvad den studerende har præsteret.

Og sidst men ikke mindst pegede evalueringen på, at det sender et unødigt negativt signal, at den laveste karakter er minus 03 og altså signalerer, at man er ringere end nul.

Eksperternes første bud på et alternativ er et vrid af den eksisterende skala.

Her er midterkarakteren 7 erstattet af karaktererne 6 og 8, mens karakteren minus 03 er droppet.

Det andet bud er en simpel 7-trinsskala med karaktererne 0-6.

I det tredje bud gennemgår eksperterne fordele og ulemper ved at genindføre 13-skalaen, som blev brugt i Danmark fra 1963 til 2008.

Og det fjerde bud er en skala baseret på pointsystemer, der svarer til den engelske karakterskala.

Eksperternes rapport blev torsdag formelt afleveret til uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen (S).

Hun vil foreløbigt ikke løfte sløret for sin egen favorit.

- Jeg vil ikke skyde nogle af dem ned, eller fremhæve nogle frem for andre på nuværende tidspunkt. Der er fordele og ulemper ved alle fire alternativer, som vi nu får et godt og grundigt overblik over, siger hun.

Ministeren vil samle Folketingets partier til en drøftelse af eksperternes bud.

- Forhåbentligt kan vi på ryggen af de her evalueringer tage en klog beslutning om, hvad der skal sættes i stedet for den nuværende skala, siger hun.

Ud over bud på alternative karakterskalaer skriver ekspertgruppen også, at karakterer måske ikke altid er den bedste løsning for elevernes læring.

Især i grundskolen. Og især for de elever, der får dårlige karakterer.

Eksperterne fremhæver forskning, der viser, at karakterer både kan påvirke elevers faglige resultater, motivation og livskvalitet negativt.

Denne del af rapporten tiltaler Enhedslistens uddannelsesordfører, Eva Flyvholm.

- Vi har længe sagt, at karakterer fylder alt for meget. Vi skal i stedet have mere feedback, hvis børn og unge for alvor skal lære mere og trives på vores uddannelser, siger hun.

Derfor vil Flyvholm i forhandlingerne forsøge at overbevise ministeren om, at "nye tal og skalaer ikke er nok".

- Diskussionen om en ny karakterskala skal også sætte gang i forsøgsordninger med færre karakterer og mere feedback, siger hun.

/ritzau/