Prøv avisen

Eksperter: Racismelov bør lempes

Jacob Mchangama, chefjurist i den liberale tænketank Cepos (t.v.), og formand for Trykkefrihedsselskabet, Lars Hedegaard. -- Foto: .

Racismeparagraffen bør kun kriminalisere særligt grove udtalelser. Det vurderer juridiske eksperter i kølvandet på, at justitsminister Lars Barfoed (K) har annonceret en kritisk gennemgang af paragraffen

Både straffelovens racisme- og blasfemiparagraf bør justeres, så rammerne for ytringsfriheden og den offentlige debat gøres bredere. Det vurderer Jørn Vestergaard. professor i strafferet ved Københavns Universitet, og Jacob Mchangama, chefjurist i den liberale tænketank Cepos, uafhængigt af hinanden.

Sagen er, at justitsminister Lars Barfoed (K) har åbnet for at diskutere ændringer af racismeparagraffen, inden det nye folketingsår begynder i starten af oktober. Justitsministerens begrundelse er, at racismeparagraffen misbruges som et politisk instrument til at holde modstandere nede i den offentlige debat. Blasfemiparagraffen kan ifølge justitsministeren diskuteres i samme anledning.

Racismeparagraffen er i forvejen stærkt omdiskuteret, efter at Statsadvokaten for København forleden rejste tiltale mod formanden for Trykkefrihedsselskabet, Lars Hedegaard, for udtalelser om, at muslimer voldtager deres egne børn. Dansk Folkepartis folketingsmedlem Jesper Langballe blev i juni tiltalt for at have støttet Lars Hedegaards udtalelser.

Den vanskelige balancegang ved eventuelle ændringer af racismeparagraffen består i, at paragraffen på den ene side fortsat skal beskytte mindretal og på den anden side sikre ytringsfriheden i højere grad. Men justeringerne er ifølge Jørn Vestergaard både mulige og nødvendige.

"Justitsministerens initiativ til at præcisere racismeparagraffen må hilses velkomment. Bestemmelsen skelner ikke tilstrækkelig tydeligt mellem det strafbare og det lovlige. Praksis viser, at der er god grund til at understrege, at der er et hensyn til ytringsfriheden, og at der skal særlig grove forhold til for at udløse strafansvar," siger han og peger på tre konkrete ændringer af racismeparagraffen:

For det første bør en ytring klart overskride grænsen for en saglig diskussion for at udløse straf. For det andet bør normalstraffen være bøde, og kun særlig skrappe omstændigheder bør kunne få straffen til at stige til fængsel. For det tredje bør propagandavirksomhed slettes som en skærpende omstændighed. Derimod skal det være en skærpende omstændighed, hvis udtalelsen har haft et særligt truende eller krænkende indhold og har været egnet til at vække betydelig opsigt i en større kreds af personer.

Ifølge Jacob Mchangama bør racismeparagraffen ideelt set afskaffes helt. Men mindre kan også gøre det.

"Det kriminelle i at forhåne og nedværdige andre kan fjernes fra racismeparagraffen. Det betyder, at paragraffen begrænser sig til trusler, selvom det muligvis stadig vil medføre konflikt med FN's konvention om afskaffelse af al racediskrimination," siger Jacob Mchangama.

Han mener, at blasfemiparagraffen fortjener et særligt kritisk eftersyn. Dels fordi den i hans øjne repræsenterer, hvad han kalder "Europas mørkeste og mest undertrykkende arv." Dels fordi den senest førte til domfældelse i 1946. Straffen lød i øvrigt på seks dagbøder á 10 kroner.

"Hvorfor skal vi have en blasfemiparagraf, der aldrig bliver brugt? Det må være et udtryk for, at både det politiske og juridiske liv mener, at den ikke har et anerkendelsesværdigt formål," siger Jacob Mchangama.

Jørn Vestergaard mener derimod, at blasfemiparagraffen skal bevares:

"Et civiliseret samfund må trække en grænse for, hvad man kan tillade sig i det offentlige rum; men selvfølgelig skal der være højt til loftet!"

beck@kristeligt-dagblad.dk