Prøv avisen

Eksperter tvivler på fortsat vækst hos Scientology

Et af fremtidens problemer for Scientology kan være, at grundlæggeren L. Ron Hubbards tekstunivers kan siges at være forældet. Her ses en gavlreklame for hans bøger. -

Få nyere religiøse bevægelser er vokset så hurtigt som Scientology, men nu bliver bevægelsen næppe meget større, vurderer religionsforskere

50 år er gået, siden den danske forretningsmand Knud Jørck kom til Danmark fra udlandet med en bog af Scientologys grundlægger, L. Ron Hubbard.

Netop grundlæggeren kan blive en udfordring for bevægelsen i de kommende år, siger iagttager om den omstridte nyreligiøse bevægelse, der begyndte i et kælderlokale og i dag ejer bygninger i København og omegn for 347 millioner kroner.

Forskere har sagt, at de mange bygninger ikke nødvendigvis er udtryk for medlemsfremgang - nogle har endog peget på en tilbagegang af medlemmer hos den globale bevægelse Scientology, mens Anette Refstrup, informationschef i Scientology i Danmark, har fortalt, at Scientology i Danmark det seneste år har oplevet en ”hidtil uset tilstrømning af scientologer”.

Og at etablere en religion og have held med at drive den mere end 10 år må betegnes som en succes, idet det kun lykkes for ganske få, mener René Dybdal, ph.d. og ansat ved VIA University College.

”I det lys må Scientology siges at være en succes. Ser man så på gruppens globale udbredelse, kan man ikke - sammenlignet med andre religioner etableret efter Anden Verdenskrig - andet end at betragte kirken som unik,” forklarer René Dybdal og tilføjer, at ser man bort fra verdensreligionerne, er der kun få nyetablerede religioner siden Anden Verdenskrig, som har opnået samme udbredelse som Scientology.

Og der er ikke noget, der tyder på, at noget på kort sigt vil ændre sig for Scientology, mener han:

”Den mere kontroversielle form, som kirken var kendt for i 1980'erne og 1990'erne, synes at have ændret sig, så den i dag fremstår mere inkluderende end ekskluderende i forhold til omverdenen. På den lange bane, derimod, vurderer jeg, at kirkens største udfordring bliver at 'overleve Hubbard'.”

Ifølge René Dybdal er der efter L. Ron Hubbards død i 1986 foregået en reorganisering af kirken, så den i dag nu står stærkere end nogensinde før med lederen David Miscavige.

”Det er dog fortsat Hubbards tekster, som alene har autoritet i forhold til kirkens tro og praksis. Selvom Hubbards tekster og bøger er overordentlig omfattende, møder folk i dag udfordringer og situationer, som Hubbards tekster ikke kan give svar på. På nogle områder kan Hubbards tekstunivers siges at være forældet, og det vil kun blive mere i fremtiden. På et tidspunkt vil der blive behov for tekster af andre end Hubbard, og hvordan man klarer den opgave, vil være essentielt i forhold til kirkens liv og overlevelse på længere sigt,” mener René Dybdal.

Vurderingen fra Mikael Rothstein, religionshistoriker ved Syddansk Universitet, er, at Scientology vil ”blive i det spor, hvor man er nu, og så vidt muligt intensivere bestræbelserne på at ekspandere”.

”Jeg kan ikke se, at Scientology skulle stå over for særlige udfordringer. Der kan i teorien være magtkampe bag kulisserne, men ikke engang det tror jeg vil betyde noget for kursen og strategierne,” mener han.

Også Mikael Rothstein har hæftet sig ved, at Scientology i modsætning til andre nye religioner har overlevet.

”Den eneste grund til, at Scientology, modsat så mange andre nye religioner, er en succes, skyldes markedet: Der er flere mennesker, som har følt sig tiltrukket af Scientology og har ønsket at investere penge i foretagendet, end i de fleste andre nye religioner. Og så har Scientology været dygtig til at fungere i et kapitalistisk investeringssystem,” forklarer han.

Efter 50 år med Scientology i Danmark er bevægelsen kommet for at blive, men Mikael Rothsteins vurdering er, at organisationen ikke bliver meget større end nu:

”Det er igen markedet, som regulerer: Kun en ganske lille andel af befolkningen synes, at Scientology er interessant, og jeg kan ikke se, hvad der skulle ændre på det,” forklarer han.

For 50 år siden kom en af de mest omstridte nyreligiøse bevægelser til Danmark. Scientology er både en lære udviklet af grundlæggeren, L. Ron Hubbard, og en verdensomspændende koncern, der af kritikere kaldes en pengemaskine. I denne serie har Kristeligt Dagblad gjort status over L. Ron Hubbards arv. Dette er den sidste artikel i serien