Eksperter: Undervis børn i deres rettigheder

Det bør være lovpligtigt at undervise børn i folkeskolen om, hvad voksne må og ikke må gøre ved børn. Det kan være afgørende for børnenes forståelse af, at de kan sige fra, lyder det fra flere sider

”Børn er afhængige af, at nogen fortæller dem, hvad de er rigtigt og forkert. Og man bør gå tidligt i gang, for det gælder også for børn i børnehavealderen, at de ikke reagerer, hvis de ikke ved, at noget er forkert, men tror, at sådan er livet,” siger Kuno Sørensen, psykolog i Red Barnet. Arkivfoto.
”Børn er afhængige af, at nogen fortæller dem, hvad de er rigtigt og forkert. Og man bør gå tidligt i gang, for det gælder også for børn i børnehavealderen, at de ikke reagerer, hvis de ikke ved, at noget er forkert, men tror, at sådan er livet,” siger Kuno Sørensen, psykolog i Red Barnet. Arkivfoto. Foto: Maud Lervik/ritzau.

Undervisning i FN’s Børnekonvention bør være obligatorisk stof i folkeskolen, så alle børn er klar over, at en voksne ikke må slå, seksuelt krænke eller på anden måde forgribe sig på dem.

Det mener Lisbeth Zornig, debattør og stifter af den sociale tænketank Huset Zornig.

”Jeg er overbevist om, at hvis vi systematisk underviser børn i, hvad voksne må og ikke må, så kan overgreb standses hurtigere,” siger hun.

Forslaget bakkes op af Kuno Sørensen, psykolog i Red Barnet og ekspert i vold og seksuelle overgreb mod børn.

”Obligatorisk undervisning i børns rettigheder vil sikre, at alle børn har bedre kendskab til og viden om, hvad der er ret og uret, og hvad de i deres børneliv skal acceptere og ikke acceptere. Vi ved fra børn, som har været udsat for vold, seksuelle overgreb og anden vanrøgt, at det har stor betydning, at de har kendskab til, at sådan et børneliv er forkert,” siger han.

Ifølge de seneste tal fra 2016 fra Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI) har hvert sjette barn oplevet en eller anden form for vold i hjemmet inden for det seneste år.

Syv procent af pigerne og fem procent af drengene i 8. klasse har oplevet et forsøgt eller gennemført samleje, som var uønsket.

I ét ud af fire tilfælde var udøveren en voksen eller et familiemedlem, og i tre ud af fire tilfælde var det en jævnaldrende.

Når Lisbeth Zornig taler med børn, der har været udsat for overgreb, fortæller mange, at de først sent fandt ud af, at det, de oplevede, var forbudt. Hun mener, at børn kan undervises i deres rettigheder helt ned til børnehavealderen.

”Det er meget nemt for eksempel at tage en snak med børn om, at voksne ikke må slå. Det er noget, de godt forstår. Der vil sidde børn og lytte meget grundigt, hvis man tager den slags snakke i generelle vendinger om, hvad voksne må. De vil vide, at det ikke er okay, hvad der sker for mig for eksempel derhjemme. Så har man allerede startet en proces hos det barn. Man har signaleret, at barnet kan komme og tale, når det er klar,” siger hun.

Red Barnet rundsendte i 2016 materiale til alle landets folkeskoler, som de kan bruge til at undervise børn i deres rettigheder. Materialet hedder ”Stærke sammen” og er baseret på FN’s Børnekonvention og målrettet mellemtrinnet.

Der er i dag intet specifikt krav i folkeskoleloven om, at børn skal undervises i disse rettigheder, men det bør der være, siger Kuno Sørensen.

”Børn er afhængige af, at nogen fortæller dem, hvad de er rigtigt og forkert. Og man bør gå tidligt i gang, for det gælder også for børn i børnehavealderen, at de ikke reagerer, hvis de ikke ved, at noget er forkert, men tror, at sådan er livet,” siger han.

Jens Raahauge er bestyrelsesformand i Dansklærerforeningens Hus samt bestyrelsesmedlem i Unicef i Danmark. Også han ønsker konventionen på skoleskemaet.

”Det kan lade sig gøre praktisk og fagligt. Jeg mener, at det er et skolepolitisk svigt, at det ikke er obligatorisk stof, fordi man så ikke lever op til den konvention, man har underskrevet. Danmark har skrevet under på, at alle børn skal informeres om deres rettigheder. Det bliver de tydeligvis ikke, når kendskabet er så dårligt, som børnene angiver,” siger han.