Prøv avisen

Ekspertpaneler uden eksperter er en del af tidsånden

Tegning: Rasmus Juul

Ministerier og organisationer nedsætter i stadig stigende omfang ekspertpaneler for at få inspiration og præge debatten. Men som regeringens stresspanel illustrerer, behøver medlemmerne ikke være eksperter i traditionel forstand. Det er blevet en ekspertise i sig selv at fremsætte holdninger