Prøv avisen

En succeshistorie, der burde være slut

Den katolske præst og aktivist Abbé Pierre grundlagde i 1949 det, der siden skulle blive Emmaus-bevægelsen. Han døde i 2007 som 94-årig. - Foto: MEIGNEUXSIPA

I 1949 åbnede den romerskkatolske præst Abbé Pierre sit hus for Georges, den første klunser, i det, som skulle blive til Emmaus. 60 år senere er behovet for klunserbevægelsen ikke blevet mindre

For de fleste andre organisationer ville voksende nøgletal være tegn på succes og fremgang.

Men når klunserbevægelsen Emmaus, der blev startet af Frankrigs samvittighed#, den katolske munk Abbé Pierre, i år fejrer 60-års-jubilæum, efterlader de en bitter eftersmag: Fra én klunser i 1949 til 7000 i 2009, alene i Frankrig, og 400 organisationer i 36 lande, deriblandt i Danmark, og dertil myriader af forskellige organisationer fra Emmaus International til Emmaus Familles og Fondation Emmaus, der administrerer boliger for de fattigste.

Når Abbé Pierres improviserede håndsrækning på 60 år er blevet en af de store spillere i "godhedsindustrien", er det, fordi fattigdommen og den sociale udstødelse fortsat er lige stor. Og i jubilæumsåret endda har en tendens til at vokse.

Det hele begyndte med Georges, en tidligere tugthusfange, som havde forsøgt at tage sig af dage, og som bad Abbé Pierre om hjælp.

Henri Groues, som havde fået dæknavnet Abbé Pierre i modstandsbevægelsen, var netop blevet medlem af det franske parlament, hvor han uafladelig talte de fattiges sag.

- Jeg har ikke noget at give dig. Men måske kan du, som har villet dø, hjælpe mig med at hjælpe andre, sagde han til Georges, som han opfordrede til at begynde at indsamle, sortere og reparere gammelt jern og ragelse i den gamle, utætte kasse af et hus, som Abbé Pierre ejede i Neuilly-Plaisance i Paris.

"Emmaus" kaldte han huset efter den landsby, hvor Jesus viste sig for nogle af disciplene efter opstandelsen. Lidt efter lidt flyttede flere mænd på samfundets rand ind for at få et hjem, en familie og en slags arbejde. Og dermed blev det første Emmaus-klunserfællesskab født.

- Da jeg begyndte, havde jeg slet ikke forestillet mig, at der skulle komme flere fællesskaber, sagde Abbé Pierre, som døde i januar 2007.

Især begyndelsen var svær for klunserorganisationen, der havde vanskeligt ved at rejse økonomisk støtte til projektet.

For at skaffe penge måtte Abbé Pierre blandt andet indvillige i at stille op i den internationale radiostation Radio Luxembourgs udgave af quizprogrammet Kvit eller Dobbelt for at skaffe penge. Han endte ved den lejlighed med at vinde 256.000 francs.

Selvom det økonomiske element naturligvis er en vigtig del af Emmaus, er grundlaget for bevægelsen også langt mere end det. Emmaus hviler på filosofien om gensidig hjælp til selvhjælp. Fællesskabet med andre, hvor enhver har noget at give, uanset hvor usselt tilværelsen har formet sig, er en kilde til værdighed. Det er succeshistorien bag Emmaus, og det er den, som i denne tid fejres med en koncert i Paris og åbent hus i alle Emmaus-fællesskaber.

- Synet på Emmaus-medlemmerne har ændret sig. De er ikke længere pariaer, og ved at indsamle og genbruge gamle ting har vi været miljøbevidste lige fra starten, siger formanden for Emmaus France, Christophe Deltombe.

En af Emmaus mærkesager gennem alle 60 år er arbejdet for de hjemløse.

- Det nye er, siger Christophe Deltombe, at vi nu ser flere og flere mødre, som lever på gaden med deres børn, og også et markant stigende antal unge. Det så vi ikke for 20 år siden.