Prøv avisen

Engelsk som koncernsprog ændrer jobkulturen

Kontorjob. – Foto: .

Når hver fjerde virksomhed indfører engelsk som arbejdssprog, har det sin pris. Det får den uformelle snak, der knytter medarbejdere sammen, til at forstumme

Når ansatte i store private virksomheder eller forskningsinstitutioner har forskellig sproglig baggrund og derfor får engelsk som fælles koncernsprog, er der sjældent store problemer med at tale sammen på det professionelle plan. Til gengæld sker der det, at den mere uformelle hyggesnak eller på godt dansk smalltalk forstummer.

Sådan lyder konklusionen fra to forskere ved Handelshøjskolen Aarhus Universitet, Hanne Tange og Jakob Lauring, som har interviewet medarbejdere i 14 multikulturelle organisationer. Konklusionen er, at kommunikation på tværs af modersmålene som regel holder sig til det faglige, mens den uformelle snak enten forstummer eller holdes inden for en mindre klike, som alle har det samme modersmål.

I internationale grupper siger folk ikke så meget. Virksomhederne kan så vælge at lade folk finde tilbage i deres sproggrupper for at hyggesnakke, eller de kan bevare de multikulturelle grupperinger, selvom prisen er, at folk taler mindre, siger Hanne Tange, som vurderer, at den manglende smalltalk skyldes mangel på selvtillid.

Mange har i baghovedet en engelsklærer, der griber ind over for hver fejl. Hvis kommunikationen skal lykkes, må man acceptere sine sproglige kompetencer og gøre sig klart, at det ikke kræver perfekt grammatik at snakke uformelt med en polak, siger hun.

Analysefirmaet Epinion-Capacent har netop gennemført en undersøgelse blandt 400 danske virksomheder, som viser, at hver fjerde virksomhed har indført engelsk som koncernsprog. Samtidig har Dansk Industri foretaget en række interview, som viser, at man på disse virksomheder kun taler engelsk, når der konkret er udlændinge til stede.

Virksomhederne har en meget pragmatisk tilgang til koncernsprog. Engelsk fortrænger ikke dansk, men bliver et supplement, som kun anvendes, når der er brug for det, konstaterer Mette Fjord Sørensen, konsulent i Dansk Industri.

I modsætning til Hanne Tanges interviewundersøgelse blandt menige medarbejdere har Dansk Industris omtrent tilsvarende interviewundersøgelse blandt såkaldte HR-ledere og HR-medarbejdere i personaleafdelingerne ikke givet fingerpeg om sproglige klikedannelser.

Vi har ikke spurgt direkte til smalltalk, men om hvorvidt medarbejderne foretrækker at tale med medarbejdere der har samme modersmål, og om medarbejderne undgår hinanden og det er ikke tilfældet. I køen ved kaffeautomaten snakker man normalt dansk, men er der en udlænding til stede, vil man ofte slå over i engelsk, siger Mette Fjord Sørensen.

mikkelsen@kristeligt-dagblad.dk

DANMARK SIDE 2