Skal polske kvinder tilbydes abort i Danmark? Folketinget har taget stilling til Enhedslistens forslag

Flere partier udtrykte støtte til de polske kvinder, efter at landets forfatningsdomstol strammede
abortlovgivningen. Der tegner sig dog ikke umiddelbart opbakning til Enhedslistens forslag om, at de skal tilbydes gratis abort i Danmark

Pernille Skipper, sundhedsordfører for Enhedslisten, medgav, at beslutningsforslaget muligvis ikke var den rigtige løsning, men satte pris på, at de andre partier bakkede op om intentionen med at sætte fokus på kvinders abortrettigheder i Polen. – Foto: Emil Helms/Ritzau Scanpix.
Pernille Skipper, sundhedsordfører for Enhedslisten, medgav, at beslutningsforslaget muligvis ikke var den rigtige løsning, men satte pris på, at de andre partier bakkede op om intentionen med at sætte fokus på kvinders abortrettigheder i Polen. – Foto: Emil Helms/Ritzau Scanpix.

Der var masser af villighed til initiativer og sympati med Polens kvinder, da Folketingets partier i går eftermiddags førstebehandlede Enhedslistens beslutningsforslag om at give polakker ret til gratis abort i Danmark i en to-årig forsøgsperiode.

Decideret politisk opbakning til forslaget skortede det imidlertid på.

Den socialdemokratiske sundhedsminister, Magnus Heunicke, og partiets sundhedsordfører, Rasmus Horn Langhoff, sparkede primært forslaget til hjørne, fordi en vedtagelse af forslaget – som følge af EU’s ligebehandlingsregler – sandsynligvis vil medføre, at alle EU-borgere får ret til gratis abort i Danmark.

”Socialdemokratiet kan ikke støtte op om det konkrete forslag,” sagde Rasmus Horn Langhoff, selvom partiet støtter intentionen med forslaget.

Det samme gjorde Venstre, som dog heller ikke kan stemme for det aktuelle forslag.

Enhedslistens forslag blev fremsat, fordi Polens forfatningsdomstol i efteråret besluttede af stramme landets i forvejen restriktive abortlovgivning.

Siden den 27. januar i år har det blot været muligt at få en abort, hvis graviditeten er blevet til som følge af incest eller voldtægt, eller hvis en fortsættelse af graviditeten vil bringe moderens liv i fare. Tidligere var det også lovligt at få en abort, hvis fostret var alvorligt sygt.

Pernille Skipper, sundhedsordfører for Enhedslisten, medgav, at beslutningsforslaget muligvis ikke var den rigtige løsning, men satte pris på, at de andre partier bakkede op om intentionen med at sætte fokus på kvinders abortrettigheder i Polen.

Dansk Folkepartis sundhedsordfører, Liselott Blixt, kaldte forslaget ”meget forsimplet” og afviste at støtte det.

Hun gav udtryk for, at der er for mange aborter i Danmark, og at hun ikke bryder sig om, at man, når man taler om kvinders ret til egen krop, samtidig ignorerer, at man tager vare på et andet liv.

”Jeg synes, det er trist, at vi i Danmark har næsten 14.000 aborter,” sagde hun med henvisning til det årlige antal af aborter herhjemme.

Hun slog dog fast, at Dansk Folkeparti ikke er modstander af landets nuværende abortlov.

Ved redaktionens slutning havde Socialdemokratiet, Venstre, Danske Folkeparti og Socialistisk Folkeparti alle afvist at støtte det konkrete forslag.

Der blev i 2019 foretaget omkring 1100 lovlige aborter i Polen – 98 procent af dem som følge af sygdom hos fosteret. Med den nye lov ville kun 22 af de aborter i dag være lovlige.