Enorm forskel på kommuners behandling af kontanthjælp

Kommunerne er helt forskellige, når det kommer til, om de undtager kontanthjælpsmodtagere fra nye regler.

Om kontanthjælpsmodtagere bliver ramt af det netop implementerede kontanthjælpsloft er voldsomt afhængigt af, hvilken kommune de bor i.

Det skriver Information, der har gennemgået tal fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

Nye regler indført tidligere i år betyder, at kontanthjælpsmodtagere, der ikke har haft arbejde mindst 25 timer det seneste år, vil få nedsat deres ydelse.

Kommuner kan dog vælge at undtage nogle kontanthjælpsmodtagere fra de nye regler.

Tallene, som Information har gennemgået, viser, at eksempelvis Skanderborg Kommune har valgt at undtage 79 procent af sine kontanthjælpsmodtagere fra reglen.

Hedensted Kommune, der geografisk ligger tæt på Skanderborg, har kun undtaget 32 procent.

På Sjælland viser tallene, at Gribskov Kommune har undtaget 60 procent af sine kontanthjælpsmodtagere, mens nabokommunen Halsnæs blot har undtaget otte procent af sine.

Flere eksperter fortæller til Information, at det er meget kritisabelt, at kontanthjælpsmodtagere risikerer at få vidt forskellig behandling afhængigt af, hvilken kommune de bor i.

- De store forskelle giver en mangel på retssikkerhed for kontanthjælpsmodtagerne.

- Årsagen til de forskellige vurderinger er i første række det hastværk, man har haft i Beskæftigelsesministeriet, siger Nina von Hielmcrone, lektor i socialret ved Juridisk Institut på Aalborg Universitet til Information.

Hun henviser til, at der blot gik 14 dage fra loven blev vedtaget 17. marts og til den trådte i kraft 1. april.

I løbet af de 14 dage har Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering sendt breve og vejledninger til kommunerne tre gange.

Den resterende vejledning er først kommet, efter at loven trådte i kraft, fremgår det af styrelsens egen aktivitetsplan for implementering af loven.