Ensomhed sætter rekord: Ældre Sagen og Røde Kors i spidsen for national plan mod ensomhed

Antallet af ensomme danskere er steget markant, viser nye tal. Social- og Ældreministeriet har udpeget Ældre Sagen og Røde Kors til at lede et partnerskab, der skal udvikle Danmarks første nationale strategi mod ensomhed

Ældre Sagen og Røde Kors skal sammen udvikle en strategi mod ensomhed.
Ældre Sagen og Røde Kors skal sammen udvikle en strategi mod ensomhed. Foto: Christian Lindgren/Ritzau Scanpix.

En kvinde på 98 år var lige flyttet. Hun havde tidligere været meget aktiv rent socialt, men efter flytningen følte hun sig ensom, fordi hun havde svært ved at komme ud af sin lejlighed. Hendes datter kontaktede fællesskabsguide i Silkeborg Kommune, Mariane Bech Nedergaard, der opsøgte beboerne i hendes opgang, og i dag mødes de for at spille kort.

Mariane Bech Nedergaard har været såkaldt fællesskabsguide i Silkeborg Kommune de seneste 13 måneder, og hun har fået flere end 200 henvendelser om mennesker, der føler sig isolerede og ønsker et fællesskab med andre. Hovedparten af henvendelserne kommer fra kommunalt ansatte, som møder ensomme borgere i deres arbejde.

"Nogle har ikke været uden for deres hjem længe, og en del har dårlige erfaringer med fællesskaber, og der er også personer, som lider af for eksempel social angst. Vi får desuden henvendelser om udlændinge, der flytter til byen og føler sig alene. For eksempel kontaktede vi kirken, der har hjulpet en rumænsk familie til at møde andre," fortæller Mariane Bech Nedergaard, der understreger, at det kan tage tid at finde det rigtige fællesskab.

Strategi mod ensomhed

Fællesskabsguiden er en del af projektet Flere i Fællesskaber i Silkeborg Kommune, hvor foreninger, erhvervsliv og kommunen arbejder sammen om at mindske ensomhed. Direktør i Ældre Sagen, Bjarne Hastrup, ser initiativet i Silkeborg som af de veje, samfundet kan gå i kampen mod ensomhed.

Social- og Ældreministeriet har netop udpeget Ældre Sagen og Røde Kors til at stå i spidsen for et nyt partnerskab, der sammen med en lang række fagområder og organisationer, skal udvikle den første nationale strategi for, hvordan Danmark kan mindske ensomhed. Initiativet er inspireret af Storbritannien, der i 2018 udnævnte en ensomhedsminister.

Antallet af danskere, der angiver, at de ofte føler sig uønsket alene, er vokset markant siden 2010, og nye tal fra Den Nationale Sundhedsprofil indsamlet i corona-året 2021 viser, at hver ottende dansker føler tegn på ensomhed.

”Ensomheden er taget voldsomt til. Corona har haft en mærkbar negativ effekt, men det er ikke hele forklaringen. Vi ved fra undersøgelser, at den største lykkedræber er ensomhed. Derfor er det vigtigt, at vi får en national samtale om problemet," siger Bjarne Hastrup.

Corona giver godt afsæt

Social- og ældreminister Astrid Krag (S) mener, at den forværrede ensomhed under corona kan være med til at styrke en national samtale om problemet, fordi så mange har prøvet at være uønsket alene under pandemien.

”Vi kan desværre ikke vedtage en lov, der forbyder ensomhed. Vi kan kun komme ensomheden til livs, hvis vi tør gå lidt tættere på hinandens liv. Det er vigtigt, at vi får en samtale om, at der er noget på spil i vores samfund, som øger ensomheden. Ensomhed handler ikke bare om, at den enkelte skal tage sig sammen. Vi har alle et ansvar for at få mennesker med i et fællesskab,” siger Astrid Krag.

Det vil tage et par år, før Danmark er i mål med en samlet plan mod ensomhed, vurderer generalsekretær i Røde Kors Anders Ladekarl. Han understreger, at det er en bred samfundsopgave, der ikke kun kan klares ved at arrangere sociale aktiviteter.

”Vi skal have en indsats, der indgår bredt i arbejdsmarkedspolitik, boligpolitik og i den måde, vi indretter vores byer og offentlige områder på, så de indbyder til fællesskaber,” siger Anders Ladekarl.

Selvom det er positivt, at Danmark vil indføre en national ensomhedsstrategi, så savner professor Rikke Lund, der forsker i ensomhed ved afdeling for socialmedicin på Københavns Universitet, større viden om hvilke indsatser, der virker.

”Seniorforsker Mathias Lasgaard har offentliggjort en undersøgelse af 136 interventioner mod ensomhed, der viser, at de fleste tiltag virker i nogen grad, men at det er nødvendigt med mere forskning, hvis vi skal blive bedre til at afhjælpe problemet,” siger Rikke Lund.

Hun henviser til et finsk projekt Circle of Friends (en cirkel af venner, red.), der de seneste 15 år har hjulpet 11.000 finske ældre ud af ensomhed ved at samle dem i mindre grupper, der i begyndelsen mødes med en mentor og senere fortsætter møderne på egen hånd. Projektet er blevet fulgt af forskere og har vist sig at have stor effekt.

”Vi kunne opnå evidensbaseret viden ved for eksempel at gennemføre et lignende projekt tilpasset danske forhold,” siger Rikke Lund.