Er dagligstueægteskaber et problem?

For tre måneder siden kom det frem, at en 14-årig muslimsk pige fra Odense var blevet viet til en mand i et uformelt dagligstueægteskab. Velfærdsminister Karen Jespersen (V) vil undersøge fænomenet og om muligt forbyde det. Esma Birdi mener, at de uformelle religiøse vielser er udtryk for noget positivt

Muslimske kvinder i England får nye rettigheder ved indførelsen af ægteskabs-kontrakt
Muslimske kvinder i England får nye rettigheder ved indførelsen af ægteskabs-kontrakt. Foto: .

Karen Jespersen (V), velfærdsminister

Det er endnu ikke lykkedes jer at dokumentere, at dagligstueægteskaber udgør et stort problem. Alligevel vil du bekæmpe det. Hvorfor?

Jeg tror ikke, at det er særligt udbredt, og det ville også være en skandale, hvis det var det. Men der er i hvert fald en pige på 16 år, der har stået frem flere gange og sagt, at hun kender til flere eksempler. Problemet er, at hvis dagligstueægteskaber foregår uden registrering, så er det meget vanskeligt at afdække omfanget.

Du går nu til justitsministeren. Hvad vil du bede ham om?

Jeg vil snakke med Brian Mikkelsen (K) om, hvorvidt man kan skærpe tilsynet eller måske straffen for imamer, der vier under 18-årige uden at have tilladelse til det. De, der har en generel vielseskompetence, kunne få den frataget. Så det vil jeg snakke med både Familiestyrelsen, Odense Kommune og justitsministeren om.

Er der ikke en risiko for, at du overreagerer og er med til at gøre en fjer til 10 høns?

Jeg vil sige, at dette er bare et klassisk eksempel på nogle af de negative kulturforskelle, som følger i kølvandet af indvandring. Det er et klassisk eksempel på, at mens problemet stadig er i sin vorden, og der kun er nogle relativt få eksempler, så bliver der ikke reageret, og hvis man reagerer, så får man at vide, at man er ude af proportioner, og at man gør en fjer til 10 høns. Og når det så virkeligt har rodfæstet sig, så er det næsten ikke til at gøre noget ved det. Jeg er faktisk rystet over, at man kan bringe et indslag i tv om, at der nu er noget, der hedder barnebrude, og at en ung pige på 16 år siger, at hun kender adskillige eksempler, uden at der bliver reageret. Så jeg er faktisk meget, meget stolt over, at jeg tager problemstillingen op.

I stedet for at gå til justitsministeren og kræve stramninger kunne du gå til imamerne og spørge, hvad dagligstueægteskaber går ud på. Hvorfor gør du ikke det?

Jeg vil meget gerne snakke med imamerne, og det har jeg sådan set også tænkt mig, men jeg vil også meget gerne have det billede, som en større interviewundersøgelse om kvinder, islam og ligestilling giver os i februar. Jeg vil gerne have lov til at se på den, snakke med justitsministeren og kvindekrisecentrene, inden at jeg går til imamerne.

Esma Birdi, integrationskonsulent, foredrags-holder

Du deler ikke bekymringen for dagligestueægteskaber. Hvorfor ikke?

I tyrkiske familier, og efter hvad jeg ved fra andre muslimske kulturer i Danmark, foregår det typisk sådan, at man ved en lille ceremoni lader to unge mennesker sige ja til hinanden. En imam foretager den religiøse vielse ved at spørge de to, og det kan ske allerede fra, når kvinden er 14-15 år. Den religiøse vielse gør kæresteforholdet muligt over for forældrene, som ellers ville have forbudt det. For omgivelserne sætter et stort spørgsmålstegn ved kæresteforhold, hvis der ikke er en godkendelse fra en imam.

Er det ikke en meget tidlig alder at skulle vælge sit livs udkårne?

Det kan opfattes som et forstadie til et ægteskab, men der underskrives ingen papirer, og det er derfor ikke lovformeligt og bliver heller ikke opfattet som sådant. Den unge pige bliver ikke bedt om at flytte sammen med manden. På den måde er det langt mindre forpligtende end et rigtigt ægteskab, og det også først på den rigtige brudenat, at man må have sex med hinanden.

Men helt uforpligtende er det vel næppe, når man som 14-årig over for to familier og en imam skal love evigt troskab?

Det er korrekt, at det har negative konsekvenser for pigen, hvis de ikke bliver sammen. Sagt lidt firkantet, så falder hun i markedsværdi, når hun skal finde sin udkårne for anden gang. Der er noget, som man må tale med pigen om og gøre klart. For manden har det ikke nær så store omkostninger.

Alligevel er du overordnet positiv over for dagligestueægteskaber. Hvorfor?

Fordi mange unge gerne vil leve i et kæresteforhold, og jeg mener, at en religiøs vielse er en god sikkerhedsventil, når hormonerne koger. Hvis de går fra hinanden, så er det ikke en stor katastrofe. Det var det derimod, hvis man havde foretaget en rigtig vielse, og det havde været løsningen for mange. Forbud eller stramninger er ikke nødvendige, for kommunerne har allerede mulighed for at gribe ind, hvis der er mistanke om, at en ung kvinde lever i et ulovligt ægteskab.

hall@kristeligt-dagblad.dk

FAKTA: SAGEN KORT

Af et TV 2-indslag i september fremgik det, at en 14-årig pige var blevet viet til en muslimsk mand. En 16-årig pige fortalte om vielsen og oplyste, at hun også selv var blevet muslimsk viet til en 22-årig mand.Som reaktion på indslaget skrev Odense-rådmand Jane Jegind (V) og velfærdsminister Karen Jespersen (V) en kronik sammen, hvori de var stærkt kritiske over for fænomenet barnebrude og dagligstueægteskaber. De to skrev, at de ville belyse omfanget og undersøge mulighederne for at forhindre det.I et svar til Folketinget skriver velfærdsministeren i november, at fænomenets kvantitative udbredelse alligevel ikke vil blive undersøgt. I stedet vil ministeren forholde sig til en allerede igangsat undersøgelse om kvinder islam og ligestilling, som afsluttes i februar. Velfærdsministeren fortæller i december, at hun ønsker at drøfte skærpelser af lovgivningen med justitsministeren.Ifølge dansk lov skal man være fyldt 18 år for at indgå et officielt ægteskab. Kommunen kan dog dispensere for kravet.